Pārlekt uz galveno saturu

Girl Power - pielāgota uzņēmējdarbības izglītība meitenēm vecumā no 15 līdz 18 gadiem Latvijā un Igaunijā (Girl Power – fine-tuned entrepreneurial education for girls aged 15-18 years in Latvia and Estonia) (GirlPower)

CB logo
Projekta numurs
CB926
Struktūrvienības kods
INT15
Sadarbības partneri

Tartu universitāte

Mērķis

Projekta vispārējais mērķis ir atbalstīt uzņēmējdarbības aktivitātes 15-18 gadu vecu meiteņu vidū, iesaistot viņas arī pārrobežu skolēnu uzņēmumu izveidē un attīstībā,  kā arī veicinot uzņēmējdarbības uzsākšanas izglītošanu, aktivizēšanu un ideju paplašināšanu.

Projekta uzdevumi ir izskaidrot mērķgrupai (jaunietes 15-18 gadus jaunas) galvenos uzņēmējdarbības principus, palīdzot iegūt, attīstīt prasmes un kompetences, kas uzņēmējām ir izšķirošas, ļaujot viņiem iegūt reālistisku praktisku pieredzi - kā veidot un vadīt uzņēmumu. Turklāt, parādot iespēju sadarboties un sasniegt mērķus starptautiskā vidē, iedvesmojot un motivējot kļūt par uzņēmējām nākotnē, kā arī veicinot spēcīgu savstarpējo sadarbības saiti, kas var rezultēties pārrobežu uzņēmumu dibināšanā.

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Projekta laikā kopumā notiks vairāki mērķēti pasākumi, lai realizētu projekta mērķi un uzdevumus:

  • Ideju ģenerēšana darbnīca “Atnāc tukšā, aizbrauc ar mērķi” – pasākumā iesaistot tās meitenes, kuras ir ieinteresētas uzņēmējdarbībā, bet nespēj noformulēt un izstrādāt biznesa ideju
  • Ideju novērtēšanas darbnīcas “Cik labs tu esi?”, kurās tiks prezentētas biznesa idejas un šīs idejas vērtēs eksperti, kā arī ieteiks labākos risinājumus
  • Pārrobežu LV-EST sadarbības  hakatoni  “Padari savu ideju par realitāti ” , darbs komandās un ideju reāla izstrādāšana
  • Biznesa motivācijas konferences “Jaunība - visas iespējas biznesam!  ”
  • Turklāt projekta partneri izstrādās mācību programmu kopā ar novatorisku informācijas komunikāciju rīku.

Projekta rezultāti:

  1. projektā tika izveidoti 20 skolēnu mācību uzņēmumi, šajos uzņēmumos darbojās un pastāvīgi piedalījās 84 meitenes no Latvijas (no trijām dažādām Rīgas skolām) un Igaunijas. Sīkāka informācija par skolēnu uzņēmumiem: https://girlpower.space/lv/studentu-uznemumi/;
  2. tika izveidots : Studiju modulis jauniešu uzņēmējdarbības atbalstam. Ar materiālu latviešu valodā var iepazīties šeit un angļu valodā šeit;
  3. izveidota ICT platforma: https://girlpower.space/lv/par-projektu/.
Iestādes loma projektā
Vadošais partneris
Projekta uzsākšanas datums
Projekta beigu datums
Projekta budžets

Projekta kopējais budžets 379 464.13 EUR, no tiem ERAF līdzfinansējums 307 365.93 EUR.
LLU budžeta daļa 230 445.90 EUR, no tiem ERAF līdzfinansējums 186 661.17 EUR.

Projekta vadītājs
Andra Zvirbule, Natalja Sterhova
Projekta atslēgvārdi
GirlPower
Projekta iestāde
LLU
Pievienots 15/11/2020