Pārlekt uz galveno saturu

ES regulējuma par ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanu ietekmes izvērtējums uz lauksaimniecības nozari

Projekta numurs
Nr. 21-00-S0INV05-000013

Šajā pētījumā ir sniegts ES regulējuma par ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanu ietekmes izvērtējums uz Latvijas lauksaimniecības nozari Taksonomijas regulējuma kontekstā. Pētījuma ietvaros ir izvērtēta regulējuma ietekme gan uz lauksaimniecību, gan pārtikas ražošanu (lauksaimniecības produktu pārstrādi), kā arī izvērtēta regulējuma netiešā ietekmeregulējuma ietekme uz lauksaimniecības un pārtikas ražošanas sektoru uzņēmumu piekļuvi finansējumam.

Iestādes loma projektā
Projekta iesniedzējs
Projekta uzsākšanas datums
Projekta beigu datums
Projekta mērķis

Projekta mērķi/uzdevumi:

  1. ES regulējuma par ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanu ietekmes kvalitatīvs novērtējums uz lauksaimniecības produktu ražošanu, pārstrādi un primārām piegādes ķēdēm taksonomijas regulējuma* kontekstā (atbilstoši ES regulējuma aktualizācijai līguma darbības laikā).
  2. Rekomendāciju izstrāde Latvijas lauksaimniecības nozarē taksonomijas regulējuma kontekstā, ņemot vērā pieejamo citu ES dalībvalstu pieredzi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanā.
  3. Finanšu tirgus iespējamās ietekmes kvalitatīvs novērtējums (taksonomijas regulējuma kontekstā) uz lauksaimniecības produktu ražošanu, pārstrādi un primārām piegādes ķēdēm.

* Taksonomijas regula un uz tās pamata EK pieņemtie deleģētie akti

Projekta vadītājs
Dr.oec.Alberts Auziņš, Agroresursu un ekonomikas institūta Bioekonomikas nodaļas vadošais pētnieks
Projekta iestāde
AREI
Pievienots 06/07/2021