Pārlekt uz galveno saturu

Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku gēnu bankas darbības nodrošināšanai (S437)

Struktūrvienības kods
S437
Iestādes loma projektā
Projekta iesniedzējs
Sadarbības partneri
Siguldas CMAS
Projekta uzsākšanas datums
Projekta beigu datums
Projekta mērķis

Nodrošināt lauksaimniecības dzīvnieku gēnu bankas darbību atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1524

Plānotās aktivitātes un rezultāti
  • Gēnu bankā esošo bioloģiska materiāla inventarizācija, parauga kvalitātes un izcelsmes precizēšana, t.sk.
    LLU gēnu bankas inventarizācija ietver pakāpenisku (no 2008.gada
    uzsākto) no dzīvnieku bioloģiskā materiāla izdalītā DNS kvalitātes pārbaudi, kā arī Siguldas CMAS - uzglabāšanas materiāla apsekošana
  • Katra iesūtīta materiāla reģistrācija; parauga izcelsmes dzīvniekam datu iegūšana (no LDC), reģistrācija laboratorijas datu kopā.
    Bioloģiskā materiāla sagatavošana, DNS izdalīšana un tā sagatavošana glabāšanai, kas vienlaikus papildina 1.  aktivitāti. Bioloģiskā materiāla reģistrācija un katras vienības papildināšana ar dzīvnieka izcelsmes datiem un citu nepieciešamo informāciju/ datiem
  • Gēnu bankā datubāzē esošās informācijas aktualizācija; tīmekļvietnē nepieciešamās informācijas aktualizācija
  • Dalība ZM darba grupās, Siguldas CMAS apmeklējums uzglabāta bioloģiska materiāla inventarizācijas veikšanai
Projekta vadītājs
Anda Valdovska
Projekta iestāde
LLU
Pievienots 18/03/2022