Pārlekt uz galveno saturu

Bioloģiski aktīvo savienojumu izpēte miežu pilngraudu maizē (G14)

Projekta numurs
3.2.-10/14
Struktūrvienības kods
G14
Iestādes loma projektā
Projekta iesniedzējs
Projekta uzsākšanas datums
Projekta beigu datums
Projekta mērķis

Pētīt bioloģisko aktīvo savienojumu izmaiņas ar ierauga tehnoloģiju gatavotā miežu pilngraudu maizē dažādos tehnoloģiskajos posmos. 

Plānotās aktivitātes un rezultāti
  1. Veikt miežu pilngraudu maizes ar miežu ierauga tehnoloģijas kontrolcepienu un noteikt optimālāko tehnoloģiskā procesa parametrus.
  2. Noteikt un analizēt fruktānu un glikānu satura izmaiņas ar ieraugu gatavotas mīklas fermentēšanas dažādos laikos un maizē.
  3. Analizēt kopējo, šķīstošo un nešķīstošo šķiedrvielu, kā arī β- glikānu satura izmaiņas pilngraudu maizē, izmantojot dažādus mīklas fermentācijas tehnoloģiskā procesa parametrus.
  4. Noteikta fitāzes aktivitāti mīklā dažādos mīklas fermentācijas laikos.

2.2.1. Pētījumu veikšana – tiek īstenota pakāpeniski projekta realizācijas laikā, izpildot izvirzīto mērķi un uzdevumus. Aktivitātes īstenošanā iesaistīti visa projekta dalībnieki.

2.2.2. Publikāciju sagatavošana – Pētījumā iegūtie rezultāti tiks apkopoti, analizēti un izmantoti publikācijas izstrādē. Aktivitātes īstenošanā iesaistīti visa projekta dalībnieki.

 2.2.3. Iegūto rezultātu publicitāte starptautiskajās zinātniskajās konferencēs – Par iegūtajiem rezultātiem paredzēts ziņot nozares zinātniskajās konferencēs. Aktivitātes īstenošanā paredzēts iesaistīt vismaz divus dalībniekus.

2.2.4. Projekta vadīšana – Projekta realizācijas laikā darbu strukturēta organizēšana un administrēšana. Aktivitāti īsteno projekta vadītājs.

 

Projekta budžets

10 000.00 EUR

Projekta vadītājs
Dace Kļava
Projekta iestāde
LLU
Pievienots 08/01/2022