Pārlekt uz galveno saturu

Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi atragošanas alternatīvām liellopu ganāmpulkos

logo
Projekta numurs
22-00-A01612-000002
Struktūrvienības kods
LAD48

Pētījuma laikā LLU vadībā tiks analizēta dzīvnieku labturība dažāda lieluma piena un gaļas liellopu saimniecībās. Vadošā partnera – LLU pētnieku vadībā, analizējot literatūrā pieejamo informāciju, tiks izstrādāta tehnoloģija ragu uzmavu izgatavošanai un pielietošanai liellopu ganāmpulkos. Tāpat tiks sagatavota atbilstošu muzikālo skaņdarbu diska izveide nomierinošas mūzikas atskaņošanai liellopu novietnēs. Ņemot vērā gaismas spektra un intensitātes ietekmes pētījumus uz cilvēkiem un dzīvniekiem, tiks izstrādāts risinājums apgaismojuma uzlabošanai novietnēs, kas nodrošinās dzīvnieku un cilvēku agresijas mazināšanos un lopkopības produktivitātes kāpinājumu. Ņemot vērā dzīvnieku agresijas izpausmes, dzīvnieku novietnēs tiks izvietotas iekārtas pašmasāžai, kas ievērojami uzlabos dzīvnieku labsajūtu un samazinās agresijas izpausmes. Pēc risku izvērtēšanas trīs dažāda lieluma saimniecībās tiks ierīkoti pētījumi dažādo inovatīvo risinājumu pētījumiem atragošanas alternatīvai (ragu galu noņemšana; uzmavu likšana ragiem, dzīvnieku agresijas mazināšana ar mūzikas terapiju un gaismas intensitātes un spektra izmainīšanu, pašmasāžas ierīkošana). Pētījums ilgs 3 gadus, katru gadu katrā saimniecībā mainot vai uzlabojot tehnoloģisko risinājumu. Izmantojot projekta ietvaros iegūtos rezultātus, būs iespējams uzlabot dzīvnieku audzēšanu un turēšanu ekonomiskos rādītājus ne tikai liellopu audzēšanas saimniecībās, bet arī kazu un aitu saimniecībās. Rezultāti tiks publicēti, prezentēti semināros un lauku dienās, un būs pieejami visiem interesentiem.

Iestādes loma projektā
Vadošais partneris
Sadarbības partneri
ZS Deņevo, ZS Ievas, ZS Ķēniņkalni, LLKC, Biedrība Zilā govs
Projekta uzsākšanas datums
Projekta beigu datums
Projekta mērķis

Šobrīd Latvijā, tāpat kā daudzviet Eiropā un pasaulē, lai atvieglotu dzīvnieku turētāju darbu un samazinātu dzīvnieku savainošanās riskus, piena un gaļas liellopiem gan pirmajās dzīves dienās, gan jau pieaugušiem dzīvniekiem tiek noņemti ragi. Tomēr, ja saimniecība ir nolēmusi darboties bioloģiskās lauksaimniecības jomā, kas ir droša kvalitātes garantija, kuras mērķis ir augstas kvalitātes produktu ražošana, samazinot kaitīgo ietekmi uz vidi, un dzīvnieku labturības uzlabošana, tad jāņem vērā, ka dzīvnieku atragošana var būt tikai galējais risinājums dzīvnieku labturības nodrošināšanai.

Plašaka informācija par ELFLA projektiem: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
vai EJZF - https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/

Projekta budžets

Pavisam EUR 393 000.00

No tā LBTU- EUR 120 000.00

Projekta vadītājs
Elita Aplociņa
Projekta atslēgvārdi
liellopu audzēšana, atragošana, lopkopība
Projekta iestāde
LLU
Pievienots 08/09/2022