Pārlekt uz galveno saturu

Pākšaugu izmantošanas potenciāls alternatīvu piena produktu ražošanai

logo
logo
Projekta numurs
22-00-A01612-000016
Struktūrvienības kods
LAD51
Iestādes loma projektā
Projekta partneris
Sadarbības partneri
AS Tukuma Piens, Agroresursu un ekonomikas institūts, ZS Zutiņi-1, ZS Kotiņi, SIA Saldus AGRO, Lauksaimniecības statūtbiedrību asociācija
Projekta uzsākšanas datums
Projekta beigu datums
Projekta mērķis

Projekta mērķis ir, analizējot Latvijas pākšaugu pieejamību, ražību, kvalitāti (ķīmisko sastāvu, uzturvērtību, piesārņojumu) un tehnoloģiskās īpašības,
izstrādāt uz to bāzes dažādus piena produktu analogus, kas apmierinātu patērētāju pieprasījumu pēc alternatīviem produktiem ar sabalansētu uzturvērtību. Projekta
aktivitātes ir paredzētas vairākos virzienos, kas pozitīvi ietekmēs ne tikai projekta partnerus, bet arī palīdzēs attīstīt jaunas tehnoloģijas inovatīvu pārtikas produktu
ražošanai, pārstrādāt pākšaugus ar olbaltumvielām bagātos uzturproduktos, un uzlabos iesaistīto nozaru ražotāju finansiālos rādītājus, samazinās slāpekļa
mēslojuma izlietojumu un to negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, veicinās augsnes auglības palielināšanos, u.c. 1. Lauksaimniecībā pākšaugus izmanto augsnes ielabošanai,
bagātinot to ar slāpekli. Pilnvērtīga šo pākšaugu izmantošana ir ierobežota pārstrādes iespēju dēļ. 2. Jaunas tehnoloģijas ļaus pilnveidot/attīstīt pākšaugu
pārstrādi un radīt inovatīvus produktus, paplašinot sortimentu, apmierinot patērētāju (patērētāji ar dažādām veselības problēmām, vegāni, veģetārieši, u.c.) vajadzības pēc olbaltumvielu produktiem. 3. Pākšaugu pārstrāde pārtikas produktos ļaus dažādot lauksaimniecisko ražošanu. Pākšaugu iekļaušana augu sekā cels augsnes auglību, ļaus uzlabot vides ekoloģiju un samazināt slāpekļa mēslojuma nepieciešamību u.c. Secināms, ka projekta mērķis pilnībā atbilst pasākuma mērķim, jo tiek veicināta ilgtspējīga sadarbība lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes nozarēs un risinātas šo nozaru praktiskās vajadzības - lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšanai (1. problēma), izmantojot vietējās izejvielas ekonomiski dzīvotspējīgu lauksaimniecības ražošanas sistēmu attīstībai (2. problēma), ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus (3. problēma).

Plašaka informācija par ELFLA projektiem: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
vai EJZF - https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/

Plānotās aktivitātes un rezultāti

Projekta galvenā ideja ir pārstrādāt pākšaugus ar maksimālu lietderību un minimāliem uzturvielu zudumiem, veidojot piena produktiem alternatīvus izstrādājumus, kas ir bagāti ar augu valsts izcelsmes olbaltumvielām, šķiedrvielām un saliktiem ogļhidrātiem.

Latvijas Lauksaimniecības universitātē tiks risināti vairāki jautājumi:

  1. plānots izvērtēt dažādus pākšaugus (zirņus, pupiņas), kurus var izmantot kā izejvielu alternatīvu piena produktu izstrādei. Tiks uzlabotas produktu funkcionālās īpašības, tai skaitā mainītas sastāvdaļas, izmantojot vietējas izcelsmes izejvielas.
  2. tiks uzlaboti tehniskie parametri, pētot dažādu hidrolizēšanas parametru (laiks, pH, enzīms, pākšaugu ķīmiskais sastāvs, u.c.) ietekmi uz produkta kvalitāti, tostarp sensorām īpašībām. Pētnieciskie dati par izmantoto pākšaugu, hidrolīzes apstākļiem, pH un enzīmu ietekmi uz procesa norisi, produkta kvalitāti un iznākumu, ļaus aprobēt un pilnveidot uz pākšaugu bāzes radītu produktu ražošanu.
  3. Saimniecībās ar AREI specialistu palīdzību paredzēts vērtēt dažādu pākšaugu šķirņu ražību un kvalitāti (ķīmiskais sastāvs u.c.), un to piemērotību inovatīvu pārtikas produktu ražošanai. Saimniecības nodrošinās LLU pētniekus ar izejvielām (pupas, zirņi) dažādu produktu ražošanai.

Projekta sagaidāmie rezultāti:

1) Latvijā pieejamo pākšaugu (zirņu, pupiņu) izvērtējums potenciālai izejvielai piena produktu alternatīvu ražošanā;

2) alternatīvo produktu (1.dzēriens, 2.jogurts, 3.svaigais siers, 4.nešķīstošā frakcija (blakusprodukts) citu produktu ražošanai) tehnoloģiju izstrāde un aprobēšana ražošanas apstākļos.

3) sagatavotas: 2 zinātniskās un 1 populārzinātniskā publikācija;

4) rezultāti prezentēti 2 starptautiskās konferencēs, seminārā un izstrādē RigaFood

Nepieciešamību pēc vietējiem, uz augu izcelsmes izejvielu bāzes ražotiem, produktiem nosaka augošais pieprasījums pēc specializētiem produktiem un arī virzība uz ES Zaļo kursu. Arvien vairāk patērētāju pasaulē, arī Latvijā izvēlas uzturā iekļaut uz augu izcelsmes izejvielu bāzes ražotus produktus, t.sk. no pākšaugiem iegūtus.

Pašlaik uz augu valsts izejvielu bāzes ražotie produkti pārsvara tiek importēti, bet tos ir iespējams ražot arī Latvijā. Galvenokārt, produkti ir ražoti no auzām, griķiem, rīsiem, riekstiem, sojas. Bet ir trūkumi: izejvielas nav vietējas izcelsmes vai nav bagātas ar olbaltumvielām, bez tam patērētajiem ir bažas par ĢMO (soja).

Jaunu augu valsts izcelsmes produktu attīstība paplašinās produktu klāstu un nodrošinās patērētājus ar iztrūkstošo produktu grupu, kas tiktu ražota no Latvijā iegūtām izejvielām un Latvijā.

Projekta rezultātā uz pākšaugu bāzes izstrādātā produktu tehnoloģija var uzlabot ekonomiskos rādītājus gan lauksaimniecības primāro ražotāju saimniecībās (taupot izdevumus par slāpekļa mēslojumu), gan pārstrādes sektorā (palielinot pārtikas uzņēmuma ienākumus, ražojot specializētu produktu ar pievienoto vērtību).

 

Projekta budžets

Pavisam EUR 387 300.00. No tā LBTU - EUR 80 000.00

Projekta vadītājs
Jeļena Zagorska
Projekta atslēgvārdi
zirņi, pupas, piena produktu alternatīvas
Projekta iestāde
LLU
Pievienots 08/09/2022