Pārlekt uz galveno saturu

Pieeja slāpekļa un fosfora slodzes samazināšanai drošās ekoloģiskās robežās ziemeļvalstu un Baltijas reģionā (NORDBALT-ECOSAFE) (HOR12)

Projekta numurs
101060020
Struktūrvienības kods
HOR12

Nordbalt-Ecosafe projektā ir iesaistīti astoņi partneri no Ziemļvalstu un Baltijas reģiona, tajā ir septiņas darba pakas un tiek apskatīti jautājumi par klimata izmaiņām. Projekta mērķis ir izstrādāt jaunus standartus drošu ekoloģisko robežu noteikšanai ūdenstilpēs un jaunus nosacījumus, izmantojot moduļus, seku mazināšanas instrumentus un valsts politikas veidošanas rīkus. 

Projekta partneri:

1. AARHUS UNIVERSITET (AU);

2. NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING (NIVA); 

3. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET (SLU); 

4. OULUN YLIOPISTO (UOULU);

5. SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO (SGGW);

6. NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOOKONOMI (NIBIO);

7. SUOMEN YMPARISTOKESKUS (SYKE).

Iestādes loma projektā
Projekta partneris
Projekta uzsākšanas datums
Projekta beigu datums
Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunus standartus drošu ekoloģisko robežu noteikšanai ūdenstilpēs un jaunus nosacījumus, izmantojot moduļus, seku mazināšanas instrumentus un valsts politikas veidošanas rīkus. 

Projekta budžets

Projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir EUR 149 938.75. Projekta netiešās izmaksas ir EUR 29 987.75 

Projekta vadītājs
Ainis Lagzdiņš
Projekta atslēgvārdi
HOR12
Projekta iestāde
LBTU
Pievienots 19/09/2022