Pārlekt uz galveno saturu

LLU patenti - 2007

Patentu autori un nosaukumi

N.p.k. Autori Patenta nosaukums Patenta numurs
1. G. Brēmers, G. Birzietis, V. Gulbis,
A. Daņilevičs, A. Šķēle
Spirta-saļu pārtvaicē izmantotā sāls reģenerēšanas intensificēšanas paņēmiens 13507
2. I. Ziemelis,
L. Kanceviča, Ž. Jesko,
Ē. Ziemelis, A.Putāns
Saules enerģijas plakanā kolektora absorbers ar kanāliem 13516
3. L. Kanceviča. H. Putāns, I. Ziemelis,
A. Putāns, Ž. Jesko
Saules enerģijas kolektoriekārta ar atstarotājiem 13549
4. U. Iljins, Ē. Ziemelis, I. Ziemelis, I. Pelēce Saules enerģijas kolektoriekārta ar sfērisko enerģijas kolektoru un tās pielietojumi 13550
5. A. Ilsters, Ē. Ziemelis, Ž. Jesko, I. Ziemelis Plākšņveida rekuperatīvais siltummainis 13559
6. A. Kaķītis, I. Nulle Rotortipa dozators 13597

 

Pievienots 02/02/2016