Pārlekt uz galveno saturu

LLU patenti - 2009

Patentu autori un nosaukumi

N.p.k. Autori Patenta nosaukums Patenta numurs
1. A. Morozovs, P. Kūka, I.Čakste, F.Dimiņš Iekārta un metode horizontālas virsmas kontaktleņķa anizotropijas noteikšanai 13852
2. B. Ozola, V. Vītola, A. Strautnieks, U. Kauliņš Peroksīdu veidošanās kavēšanas paņēmiens 13884
3. G. Uzkliņģis, E. Pudāns Izjaucama plāksnīšu ķēde ar ritberzes šarnīriem 13914
4. M. Kesners, Ž. Jesko, I.Ziemelis Solārais elements 13923
5. E. Pudāns, G. Uzkliņģis Izjaucama plāksnīšu ķēde ar ritberzes šarnīriem 13935
6. A. Morozovs, P. Kūka, I.Čakste Metode koksnes virsmas pārklāšanas tehnoloģijas optimizācijai 13954
7. G. Brēmers, A. Blija, A. Šķēle, G.Birzietis, V. Gulbis, A. Daņiļevičs, A.Bosenko, A.Taukačs, D. Sargautis Kongruentais bioetanola dehidratēšanas paņēmiens 13889
8. I. Ziemelis, L. Kanceviča, A. Šķēle, A.Ilsters, A. Putāns Sivēnu apsildīšanas ierīce 13898
9. A. Šnīders, J. Grievulis, I. Straume Mikrokoģenerācijas iekārtas vadības sistēma 13982
10. J. Greivulis, A. Šnīders Asinhronais ģenerators 13986

 

Pievienots 02/02/2016