Pārlekt uz galveno saturu

LLU patenti - 2011

Patentu autori un nosaukumi

N.p.k. Autori Patenta nosaukums Patenta numurs
1. T.Rakčejeva, E.Straumīte, E.Dripe, L.Ozola Bezglutēna maizes gatavošanas paņēmiens

14224

(TEPEK)

2. S.Muižniece-Brasava, T.Rakčejeva, O.Circene Iepakotu maizes izstrādājumu apstrādes paņēmiens to uzglabāšanai laika pagarināšanai

14225

(TEPEK)

3. G.Brēmers, A.Blija, A.Šķēle, G.Birzietis, A.Daņiļevičs Bioetanola kongruentās dehidratēšanas tehnoloģijas blokshēma

14286

(Projekts

4. G.Brēmers, A.Blija, A.Šķēle, G.Birzietis, A.Daņiļevičs Bioetanola kongruentā dehidratēšana ar birstošu adsorbentu

14293

(Projekts

5. J.Volkova, I.Alsiņa Bioloģisko lauksaimniecības produktu ražošanas intensifikācijas paņēmiens

14300

(TEPEK)

6. A.Balode Liliju pelēkās puves ierobežošanas paņēmiens

14301

(TEPEK)

7. J.Fridrihsons, I.Alsiņa Spektrālā apgaismošanas iekārta augu laistīšanai izmantojamā ūdens aktivizācijai

14307

(TEPEK)

8. G.Uzkliņģis, E.Pudāns Izjaucama dakšveida posmu konveijeru ķēde ar ritberzes šarnīriem

14309

(TEPEK)

9. J.Palabinskis, A.Āboltiņš, A.Kunkulis Transformējams, mobils gaisa saldīšanas saules kolektors

14310

(TEPEK)

10. H.Putāns, V.Zagorska, I.Ziemelis, L.Kanceviča, Ž.Jesko Mobilā meteoroloģisko datu reģistrēšanas ierīce

14312

(Projekts)

11. H.Putāns, V.Zagorska, L.Kanceviča, I.Ziemelis, A.Upītis Ierīce produktu kaltēšanai ar saules enerģiju

14337

(Projekts)

12. I.Nulle, A.Kaķītis, D.Ancans Stiebraugu biomasas ruļļu smalcinātajs

14341

(Projekts)

13.

H.Putāns, V.Zagorska,

I.Ziemelis, U.Iljins, A.Ilsters

Mobila saules enerģijas kolektorierīce

14370

(Projekts)

14. V.Zagorska, A.Ilsters, A.Kokts, H.Putāns, U.Iljins, I.Ziemelis Āra gaisa siltumsūknis ar siltummaini

14371

(Projekts)

15. Ē.Kronbergs, A.Kronbergs, E.Širaks Padeves veltņu mehānisms

14419

(Projekts)

16. H.Putāns, V.Zagorska, L.Kanceviča, U.Iljins, R.Brencis, I.Ziemelis Ūdens plūsmas intensitātes mērīšanas-reģistrēšanas ierīce

14435

(Projekts)

 

Pievienots 02/02/2016