Pārlekt uz galveno saturu

LLU patenti - 2014

Patentu autori un nosaukumi

N.p.k. Autori Patenta nosaukums Patenta numurs
1.

V.Dubrovskis, E.Zabarovskis, V.Koteļeņecs

Ierīce metāna ražošanai anaerobās fermentācijas procesā

no sausas biomasas

14665
2.

     A. Kirse,         D. Kārkliņa

Veģetāro pupiņu pastēšu ražošanas paņēmiens 14705
3.

A.Kaķītis, D.Ancāns, I.Nulle

Stiebru materiālu dozators - garumotājs 14770
4.

A.Kaķītis, M.Ozollapiņš,
I. Nulle

Biomasu kalte 14781
5.

A.Kronbergs, Ē.Kronbergs

Smalcinātāja griezējmehānisms 14903
6.

A.Kaķītis, U.Bērziņš, R.Bērziņš

Energotaupoša šķiedraugu stiebru griezējelementa asmens 14904
7.

Ī.I.Vītiņa, V.Krastiņa, S.Ceriņa, I.Jansons, A.Jemeļjanovs, B.Lujāne, R.Aņenkova, M.Daugavietis, K.Spalvis, O.Polis, A.Korica

 

Mežistrādes blakusproduktus saturoša premiksa lietošana

dējējvistu barībā

 

 

14932

 

 

8.
V.Kleinbergs,
G.Vērdiņš

 

Cietās biomasas apkures deglis

ar biomasas gazifikāciju un vienmērīgu izkliedi degšanas kamerā

 

14911
9.

T.Komass, A.Šnīders

 

Vertikālās ass vēja turbīnas spārnu stiprinājuma skava

ar aptveršanas principu

14910
10.

J.Skujāns, I.Preikšs, R.Millere, K.Puļķis A.Šteinerts

Apdares akustiskā plātne un tās izgatavošanas paņēmiens 14909
11.

I.Cinkmanis, I.Čakste, S.Vucāne

Misas iegūšanas metode 14904
12.

J.Metums

 

Vairākkārtu kompozītmateriāls ar gofrēta kartona viduskārtu

un paņēmiens tā izgatavošanai

 

14893
13.

E.Stočka, M.Ruciņš, I.Skrupskis, A.Blija

Liofilizēta ēšanai gatava produkta gatavošanas metode 14891
14.

S.Rozenberga, D.Kunkulberga, 

Cietās karameles sastāvs 14890
15.

J.Palabinskis, A.Āboltiņš

 

Ar saules enerģiju apsildāms gaisa pievades kanāls

graudu vēdināšanai

 

14886
16.

S.Kampuse, T.Rakčejeva, K.Siljānis, 

 

Kartupeļu čipsu ar samazinātu tauku saturu

gatavošanas paņēmiens

 

14882
17.

A.Jemeļjanovs, D.Paeglītis, L.Proškina, Ī.I.Vītiņa, I.Zītare

Rapšu raušu izmantošana nebrīvē audzētu staltbriežu barībā 14847

 

 

 

Pievienots 02/05/2016