Pārlekt uz galveno saturu

Starptautisks seminārs par tehnoloģiju izmantošanu valodu apguvē

Attēla autors: No LLU arhīva

Vietēja vai starptautiska līmeņa metodiskie vai radošie darba semināri skolotājiem un citiem interesentiem par informācijas tehnoloģiju izmatošanu izglītībā, kā arī par matemātikas izglītības aktualitātēm, – tā jau ir tradīcija, kas izveidojusies Informāciju tehnoloģiju fakultātei sadarbojoties ar biedrību “Izglītības inovāciju pārneses centrs”.

Šoruden kopumā plānoti trīs semināri: 29.jūlijā notika Starptautisks seminārs par IT rīkiem karjeras konsultēšanai, 18.augusts – Starptautisks seminārs par tehnoloģiju izmantošanu valodu apguvē, bet 13.septembrī plānots radošais seminārs par matemātikas izglītību ilgtspējīgas attīstības kontekstā.

Šādi semināri universitātei ir svarīgi, jo ir iespēja parādīt un nodemonstrēt jaunākās informāciju tehnoloģijas, kuras skolotāji var izmantot mācību procesā, kā arī tiek iegūsta atgriezeniskā saiti ar skolām un skolotājiem par šīm tehnoloģijām - kas der un ir izmantojams ikdienas darbā, kas neapmierina, kas un kādā veidā būtu uzlabojams u.c. jautājumi. Jāatzīmē, ka tieši LLU “informātiķi” varētu nodrošināt skolotāju ideju tehnisko izpildījumu ne tikai Jelgavā, bet visā Zemgales reģionā. Elektronisku un interaktīvu mācību materiālu tehniskais izpildījums varētu būt arī tēma studentu kvalifikācijas vai pat maģistra darbiem.

18.augusta Starptautiskais seminārs par tehnoloģiju izmantošanu valodu apguvē tika organizēts Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta Nr. 2014-1-LV01-KA201-000467 “Valodu mācīšana “screen” paaudzei” (Language learning for screen generation) ietvaros. Semināra mērķis bija ilustrēt informācijas tehnoloģiju izmantošanas daudzveidību, izzināt valodu apmācības speciālistu (skolotāju/ pasniedzēju) viedokli par pieejamo un nepieciešamo informācijas komunikāciju tehnoloģiju nodrošinājumu, apzināt iespējamos universitātes - skolas sadarbības virzienus, kā arī veidot kontaktus un sadarbības tīklojumus gan ar kolēģiem savā valstī, gan projekta partnervalstīs: Lietuva, Portugāle un Apvienotā Karaliste.

Semināra gaitā tā dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta  ietvaros izveidotajiem izglītības produktiem: projekta mājas lapu; metodisko materiālu krātuvi jeb TOOLKIT, kas satur labās prakses piemērus, video nodarbības, testus, valodas mācīšanas metodoloģiju aprakstus, u.c.; valodas skolotāju sadarbības tīklojumu, kā arī stratēģiju, kā sekmēt valodu apguvi „Z“ paaudzei. Par dažādiem interneta resursiem valodu apguvē pastāstīja lze Laurinaite (SIA "Let`s"). Savukārt Santa Krūmiņa (Talsu novada vakara un neklātienes vsk.) vadīja praktiskās nodarbības gan par stāstu stāstīšanu (Story telling), gan par CLASSFLOW izmantošanu kā sadarbības mācīšanās risinājums mūsdienu klasē.

Semināra otrajā daļā savā pieredzē dalījās arī ārzemju viesi. Portugāļi (APLICAPROPOSTA LDA) iepazīstināja ar KAHOOT izmantošanu klasē, savukārt Apvienotās Karalistes ( LINGUISTIC AID) un Lietuvas (KEDAINIAI LANGUAGE SCHOOL) kolēģi akcentēja „screen“ paaudzei organizēt tādu apmācību, kas nevis balsta uz tehnoloģijām, bet gluži pretēji – kā skolēnu “atraut” no datora, jo viņi reizēm pārāk daudz laika pavada pie ekrāna.

Izvērtējot semināru, tā dalībnieki atzina, ka Eiropas Savienība Erasmus+ projektu ietvaros savieno cilvēkus.

Pievienots 25/08/2016