Pārlekt uz galveno saturu

LLU īsteno pētījumu par slieku izmantošanu pārtikā (PD2)

LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātē 2017. gada nogalē sākts pētījums “Jauni olbaltumvielu avoti pārtikai Latvijā”, kurā vadošā pētniece Dr.sc.ing. Ilga Gedrovica analizēs ar olbaltumvielām bagātu netradicionālu izejvielu pielietojumu pārtikā un izstrādās jaunu pārstrādes tehnoloģiju un pārtikas produktu no sliekām.

“Uzsāktais pētījums ieliek pamatus nākotnes pārtikai, jo, pretēji mūsu tradicionālajiem aizspriedumiem un izpratnei par pārtiku, sliekas var lietot pārtikā un izmantot kā olbaltumvielām bagātu izejvielu dažādu pārtikas produktu ražošanā, tādējādi paplašinot pārtikas produktu klāstu ar jauniem, olbaltumvielām bagātiem produktiem un mazinot klasisko olbaltumvielu lietojumu,” stāsta vadošā pētniece Ilga Gedrovica.  

Skaidrojot, kāpēc olbaltumvielas tiek meklētas tik netradicionālā avotā kā sliekas, zinātniece uzsver, ka tas ir veids, kā pārtikas ražošanā mazināt ekoloģiskās un ekonomiskās problēmas. Pašreizējā pasaules pārtikas produktu patēriņa apmierināšana nav ilgtspējīga. Cilvēka saimnieciskā darbība, tai skaitā liellopu, cūku un vistu gaļas ieguve, izraisa būtiskas klimata pārmaiņas, samazina saldūdens pieejamību, pasliktina gaisa un ūdens kvalitāti, noplicina ekosistēmas, palielina klimata pārmaiņu radītos riskus. Taču cilvēces nepieciešamība pēc olbaltumvielām tikai pieaugs.

“Apvienoto Nāciju organizācija prognozē, ka iedzīvotāju skaits pasaulē palielināsies no pašreizējiem 7.58 miljardiem (2018. gada janvāris) līdz apmēram 8.5 miljardiem 2030. gadā un apmēram 9.7 miljardiem 2050. gadā. Pieaugošajai populācijai ir nepieciešams nodrošinājums ar pārtiku, kurā nozīmīgākā no pārtikas uzturvielām ir olbaltumvielas, jo tās ir visu dzīvo organismu pamatsastāvdaļa un bioloģisko funkciju nodrošinātājas. Zinātnieku veiktie aprēķini skaidri parāda, ka nodrošināt olbaltumvielas cilvēku uzturā būs problemātiski, ja tās tiks uzņemtas ar tādiem klasiskajiem olbaltumvielu avotiem kā piens, zivis, gaļa un tās produkti, kas iegūti tradicionālajā veidā,” stāsta I. Gedrovica.

Šāda inovatīva pieeja zinātnē atbilst arī Latvijas Bioekonomikas stratēģijai 2030, kas paredz tradicionāli lietotos resursus aizvietot ar videi draudzīgākiem un ilgtspējīgi izmantojamiem resursiem, radot jaunas inovatīvas pārstrādes tehnoloģijas un unikālus pārtikas produktus.

Turklāt pētījuma īstenošana netieši stimulēs ilgtspējīga uztura attīstību, veicinās pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozares darbības attīstību un paplašināšanos. Jaunie produkti no sliekām ar augstu pievienoto vērtību sniegs nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā, jo, lai arī Latvijā ir pilnīgs pašnodrošinājums gandrīz ar visa veida tradicionālajiem olbaltumvielu avotiem, jauno produktu ražošana no netradicionāliem olbaltumvielu avotiem paver jaunas iespējas eksporta attīstībai.

Pētījums “Jauni olbaltumvielu avoti pārtikai Latvijā” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/190) tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta (PostDoc Latvia) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros. Pētījums ir sācies 2017. gada 1. oktobrī un norisināsies līdz 2020. gada 30. septembrim.  

logo

Papildinformācija par projektu: https://www.llu.lv/lv/projekti/apstiprinatie-projekti/2017/jauni-olbaltumvielu-avoti-partikai-latvija-pd2

Pievienots 30/01/2018