Pārlekt uz galveno saturu

Lepojamies! Pirmo reizi pasniegta Jelgavas pilsētas domes balva LLU jaunajai zinātniecei

1. jūnijā Jelgavas pilī Jelgavas pilsētas dome sveica LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes maģistri Lieni Klaužu un piešķīra tai balvu kā jaunajai zinātniecei par maģistra darbu, kas veltīts Jelgavas un Zemgales reģiona attīstībai. Apbalvošana notika Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) kopsapulcē.

Balva dibināta 2018. gada aprīlī LLMZA, LLU un Jelgavas domes sadarbības ietvaros, lai veicinātu Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona attīstību, atbalstītu zinātniskās izstrādnes un jaunatnes interesi par zinātni.

Pirmo reizi par balvas laureāti kļuva Liene Klauža, kura aizvadītājā gadā teicami izstrādājusi maģistra darbu “Zemgales tūrista profils un potenciālo tūristu piesaistes iespējas”. Maģistra darba vadītāja ir profesore Aija Eglīte.

Maģistra darba tēma izvēlēta atbilstoši Zemgales plānošanas reģiona izvirzītajām tēmām.  Tajā veikta padziļināta izpēte par esošo situāciju tūrisma nozarē un noteiktas potenciālo tūristu piesaistes iespējas. Jaunā maģistre secinājusi, lai Zemgales reģions spētu konkurēt citu Latvijas reģionu vidū, ir jāveicina tūrisma nozares attīstība ar pašvaldības un vietējās sabiedrības iesaisti.

Turklāt papildus Jelgavas pašvaldībai tika uzdāvināts Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes maģistres Jutas Ščipores pētījums “Viedo pilsētu attīstība Latvijā”, kurā analizēta viedo pilsētu pieredze Eiropā un to ceļš uz viedās pilsētas statusu salīdzināts sr šāda titula iespējām Jelgavā un Ventspilī. Darba vadītāja ir akadēmiķe Baiba Rivža. J. Ščipores sociālo zinātņu maģistra darbs, kas izstrādāts valsts pētījumu programmas ietvaros, nodots Jelgavas pašvaldībai kā intelektuālais īpašums.

Turpmāk balvu katru gadu piešķirs jaunajam zinātniekam par ieguldījumu Jelgavas un Zemgales reģiona attīstības zinātniskajos pētījumos un pētījumiem, kas veicina Zemgales reģiona lauku attīstību, to modernizāciju un uzņēmējdarbību.

Pievienots 01/06/2018