Pārlekt uz galveno saturu

LLU aizvadīts bioekonomikas attīstībai veltīts seminārs

21. septembrī Jelgavas pilī norisinājās pirmais jaunā LLU Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības centra organizēts seminārs “Bioekonomika: vadība un attīstības perspektīvas”, kurā piedalījās zinātnieki un dažādu iestāžu pārstāvji, lai dalītos ar savu pieredzi un diskutētu par bioekonomikas principu “iedzīvināšanu” Latvijā.

Semināra pirmajā daļā dažādu organizāciju speciālisti ziņoja par bioekonomikas attīstības iespējām Latvijā un instrumentiem uzņēmēju un zinātnieku sadarbībai, bet otrajā daļā tika organizēta apaļā galda diskusija, kur dalībniekiem bija iespēja diskutēt un izteikt savu viedokli.

Seminārā ar ziņojumiem piedalījās Zemkopības ministrijas (ZM), Zemgales un Vidzemes plānošanas reģionu, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), LLU zinātnisko institūtu pārstāvji un Bioekonomikas  pētniecības  stratēģiskās apvienības biedri, Jelgavas novada pašvaldības un nodibinājuma "Vides risinājumu institūts" pārstāvji.

Seminārā tika aplūkoti piemēri no prakses, kuros uzņēmēju un zinātnieku kopīgi projekti ir virzīti uz bioloģisko resursu inovatīvu izmantošanu. Vides risinājumu institūta pārstāve Inese Suija Markova informēja par uzsāktu projektu Vidzemes plānošanas reģionā, kas viens no pirmajiem Latvijā ir vērsts uz mērķtiecīgu bioekonomikas nozaru attīstības pārvaldību reģionālā līmenī un tiek īstenots sadarbībā ar citām valstīm, kurās šie jautājumi ir aktuāli. Bet Zemgales plānošanas reģiona pārstāvis Artūrs Penčura ziņoja par starptautisku projektu, kura ietvaros analizēti zaļā publiskā iepirkuma šķēršļi, to novēršanas iespējas un meklēti labās prakses piemēri resursu efektīvai izmantošanai.

Par savu pieredzi uzņēmējdarbības atbalstīšanā un aktuālajām finansējuma piesaistes iespējām seminārā stāstīja Jelgavas novada, LIAA un ZM pārstāvji.

Savukārt LLU zinātnieki sniedza īsu ieskatu jaunākajos pētījumu datos par lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstības iespējām un praktiskiem risinājumiem augkopībā, kas vērsti uz efektīvāku jaunu šķirņu izstrādi un kas piemērotas jaunu pārtikas produktu radīšanā.

Semināru organizēja LLU Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības centrs, kas sācis darbību kā starpdisciplināru pētījumu ierosmes un pētniecības rezultātu popularizēšanas centrs Latvijā un starptautiskā līmenī. Turpmākai komunikācijai ar LLU Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības centru uzņēmēji, zinātnieki un citi interesenti aicināti izmantot e-pastu: bioekonomika@llu.lv. Turklāt, rakstot pieprasījumu, ikvienam būs iespēja iegūt arī semināra prezentācijas.

Bioekonomika iekļauj visas nozares, kas ražo, apstrādā un izmanto bioloģiskos resursus, piemēram, lauksaimniecību un mežsaimniecību, enerģētiku, zivsaimniecību un akvakultūru, ķīmisko rūpniecību, farmaceitisko un kosmētikas rūpniecību, pārtikas rūpniecību, būvniecību, papīra un tekstilrūpniecību, vides aizsardzību.

Pievienots 21/09/2018