Pārlekt uz galveno saturu

Lepojamies! Valsts svētku nedēļā augstus apbalvojumus saņem LLU mācībspēki

Tuvojoties Latvijas Valsts dibināšanas 101. gadadienai, tiks pasniegti Zemkopības ministrijas un Jelgavas pilsētas apbalvojumi, kurus šogad ieguvuši LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes profesore Līga Paura un Sporta centra direktors Jānis Vītols.

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes profesore, Dr.agr. Līga Paura apbalvota ar LR Zemkopības ministrijas medaļu “Par centību”, kas ir augstākais ministrijas apbalvojums un atzinība izcilām lauksaimniecības, pārtikas aprites, meža un zivsaimniecības nozares darbiniekiem par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem Latvijas valsts attīstībā.

Studijas LLU Lauksaimniecības fakultātē L. Paura beidza 1993. gadā, iegūstot lauksaimniecības zinātņu bakalaura grādu, kam sekoja maģistra grādi lauksaimniecības zinātnēs un vēlāk arī pedagoģijā. Promocijas darbu lauksaimniecībā aizstāvējusi 1999. gadā. Universitātē sākusi strādāt 1997. gadā kā lektore, taču šobrīd ir vēlēta vadošā pētniece un profesore.

L. Pauras zinātniskā darbība un pētījumi ir saistīti ar lineāro modeļu pielietošanu lauksaimniecības un dzīvnieku zinātnēs, ģenētisko parametru izvērtēšanu dzīvnieku ciltsvērtēšanai un lauksaimniecības dzīvnieku pazīmju analīzi un ģenētisku izpēti. Kopumā pētījumu rezultāti ir apkopoti 87 zinātniskās un zinātniski populārās publikācijās. Turklāt par tiem sniegti ziņojumi starptautiskās konferencēs Latvijā, Eiropā un citur.

Pētniece ir aktīva dažādu zinātnisko konferenču organizēšanā, darbojas to komitejās un kopš 2006. gada ir LZP eksperte. Tāpat arī ir dalībniece nozares profesionālajās organizācijās Latvijā un Ziemeļeiropā.  

Savukārt LLU Sporta centra direktors un lektors Jānis Vītols saņems Jelgavas pilsētas Goda rakstu.  1981. gadā absolvējis Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūtu, bet jau studiju laikā paralēli sāka strādāt Jelgavas bērnu un jaunatnes sporta skolas basketbola nodaļā par treneri. Papildus darbam sporta skolā 1981. gadā J. Vītols sācis strādāt kā asistents toreizējās Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Fiziskās audzināšanas katedrā. No 1983. līdz 1992. gadam strādājis par akadēmijas Sporta kluba vadītāju, kur ieguva jaunu un vērtīgu pieredzi sporta darba organizēšanā, bet pēc 1992. gada turpinājis darbu LLU Sporta katedrā kā vieslektors, vadot basketbola nodarbību grupas visu fakultāšu studentiem un aktīvi darbojoties ar LLU basketbola vīriešu izlases komandu. Kopš 2014. gada turpina darbu kā LLU Sporta centra direktors, attīstot sporta tradīcijas universitātē un strādājot pie infrastruktūras atjaunošanas.

J. Vītola vadītais Sporta centrs piedāvā dažādas sporta un fizisko aktivitāšu nodarbības LLU studentiem, jo bieži vien studentiem šī ir vienīgā iespēja turpināt aktīvā sporta gaitas un ir iespēja ne tikai piedalīties obligātajās sporta nodarbībās, bet arī trenēties fakultāšu un universitātes izlasēs. Tādējādi tiek saglabāta sporta izglītības pēctecība, tiek domāts, kā to nodrošināt, kā arī sakārtot sporta studiju vidi, lai ne tikai studentiem, bet arī Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem būtu iespēja rūpēties par veselīgu dzīvesveidu. Ar savu līdzšinējo darbību J. Vītols ir veicinājis sporta dzīves attīstību, iesaistot tajā ikvienu interesentu.  

Pievienots 15/11/2019