Pārlekt uz galveno saturu

LLU vienojas par ciešāku sadarbību ar tehnikumiem no Kandavas un Kuldīgas

26. oktobrī LLU Jelgavas pilī viesojās Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma direktore Dace Rozentāle un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma direktore Dace Cine, lai pārrunātu abu izglītības iestāžu līdzšinējo sadarbību ar universitāti un vienotos par tās paplašināšanu. Ar abu tehnikumu direktorēm tikās LLU rektore Irina Pilvere un studiju prorektors Aigars Laizāns, kā arī fakultāšu dekāni.

Tā kā abi tehnikumi ir Profesionālās izglītības kompetenču centri, vizītes laikā norisinājās diskusijas par tehnikumu profesionālās vidējās izglītības programmu pēctecību LLU pamatstudiju programmās, ko īsteno Tehniskā, Vides un būvzinātņu, Meža un Pārtikas tehnoloģijas fakultātes. Pamatojoties uz jau iepriekš noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar tehnikumiem, pāreja no vidējās profesionālās uz augstāko izglītību veidota vairāku gadu garumā.

Šobrīd sarunu rezultātā plānots stiprināt programmu pēctecību atbilstoši jaunākajām darba tirgus tendencēm un izvērtēt studiju un mācību plānus tādās jomās kā mašīnu projektēšana un ražošana, lauksaimniecības inženierzinātne, koka būvkonstrukcijas, kokapstrāde, dizains un amatniecība, ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība un pārtikas produktu tehnoloģija.

Tehnikumu un universitātes vadība vienojušies par LLU mācībspēku piesaisti atbilstošo programmu īstenošanai tehnikumā, un tehnikuma pedagogu profesionālo pilnveidi LLU semināros un konferencēs. Šāda pieeja paplašinās tehnikumu absolventu iespējas studijām augstskolā un veicinās viņu sagatavotību akadēmiskajos studiju kursos.

Kā atzīst gan tehnikumu, gan universitātes vadība, paplašināta partnerība stiprinātu gados jaunu cilvēkresursu saglabāšanos lauku teritorijās un būtu nozīmīgs ieguldījums bioekonomikas nozaru attīstībai Kurzemes reģionā.

Pievienots 26/10/2020