Pārlekt uz galveno saturu

Ilgtspējīgas lauksaimniecības un mežsaimniecības studiju programmās uzņemti pirmie studenti

2021. gada septembrī studijas LLU sākuši pirmie studenti, kuri izvēlējušies iegūt augstāko izglītību bakalaura studiju programmās "Sustainable Agriculture" ("Ilgtspējīga lauksaimniecība") un "Sustainable Forestry" ("Ilgtspējīga mežsaimniecība"). Abas programmas ir licencētas aizvadītajā gadā un to īstenošana notiek tikai angļu valodā. Lai gan primāri programmas paredzētas ārvalstu studentiem, tajās var studēt arī Latvijas studenti.

Videi draudzīga saimniekošana kā motivācija studijām

Studijas šoruden Lauksaimniecības fakultātes ilgtspējīgas lauksaimniecības programmā sākusi Nino Panculaia no Gruzijas. Iepriekš ieguvusi bakalaura grādu gruzīnu filoloģijā un maģistra grādu izglītības pārvaldībā, izlēmusi profesionāli pievērsties lauksaimniecībai.

"Kad sākās Covid-19 pandēmija, pārcēlos uz dzīvi laukos un aktīvi nodarbojos ar bioloģisko lauksaimniecību. Daudz lasīju literatūru un ieklausījos bioloģisko lauksaimnieku pieredzē. Ciematā, kurā dzīvoju, nebija ūdens, un ūdens trūkuma un dabas tuvuma apstākļos centos iegūt maksimālu rezultātu no sava dārza. Šis process bija pārbaudījums manām vēlmēm un spējām un to saskaņotībai. Centos panākt līdzsvaru visā un savos lēmumos balstījos uz pieredzi. Kad sasniedzu rezultātu, nolēmu izpētīt šo jomu zinātniskā līmenī un izzināt, kā izveidot vidi, kurā tai tiek nodarīts mazāks kaitējums, un īstenotās darbības ir videi draudzīgas," stāsta studente.

Viņas izvēli par labu Latvijai un LLU noteica vairāki faktori. Viens no tiem ir iespēja iegūt starptautiski atzītu augstākās izglītības diplomu, taču ne mazāk svarīgi bija arī citi apstākļi. Nino atzīst, ka pirms tam rūpīgi izpētījusi informāciju par valsti, un secinājusi, ka Latvija ir droša vieta ne vien vietējiem, bet arī starptautiskajiem studentiem. Latvijai ir augsts miera indekss, ko raksturo zems noziedzības līmenis, stabila politiskā situācija un ļoti zema dabas katastrofu iestāšanās varbūtība. Turklāt studentei ir svarīga valsts attieksme pret dabu. Fakts, ka Latvija ir ceturtā mežainākā valsts Eiropā un gandrīz puse no visiem valsts mežiem ir klāta ar priedēm, atstāja uz viņu ļoti pozitīvu iespaidu.

Studente uzskata, ka nokļūšana LLU ir viņas lielākā veiksme: "Man ir ļoti liela atbildība šobrīd būt pirmajai un vienīgajai studentei jaunajā programmā. Katra lekcija ir izaicinājumu pilna. Domājot par savu pagātni un situāciju, ar kuru šeit sastopos, uzskatu, ka man ir ļoti paveicies. Pat savos labākajos sapņos nevarēju iedomāties, ka man tiks lasītas "privātas lekcijas" un varēšu iegūt nevainojamu izglītību visos virzienos. Turklāt manas programmas direktore un fakultātes dekāne dara visu, lai studiju process man būtu ērts un patīkams. Vienmēr atcerēšos viņu laipnību un pretimnākšanu, mani sagaidot universitātē".

Mežsaimniecības studijas kā starts starptautiskajai karjerai

Normunds Zuševics dzīvo Latvijā un runā latviešu valodā, bet studijas Meža fakultātes programmā sācis starptautiskajā programmā "Sustainable Forestry". Šobrīd dzīvo Zemgalē, Īles pagastā, kur meklējamas arī viņa dzimtas saknes, taču savulaik dzimis un lielāko daļu savas dzīves pavadījis Rīgā. Vidējo izglītību Normunds ieguvis Rīgas pilsētas 2. ģimnāzijā un aiz muguras ir arī studijas Rīgas Juridiskajā augstskolā.

Viņa motivācijai studēt mežsaimniecību ir vairāki iemesli, turklāt daļēji tie meklējami jau viņa bērnībā.

"Esmu neliela meža īpašnieks, un vēlos apmežot arī citas platības, tādēļ ir liela vēlme apgūt padziļinātas zināšanas šajā jomā. Savulaik tēvs bija saistīts ar mežsaimniecību un zāģmateriālu rūpniecību, kas raisīja interesi par šo nozari jau bērnībā. Šobrīd dzīvoju mežu ieskautā īpašumā Īles pagastā un vēlos izprast mežsaimniecības prakses ne tikai no ekonomiskās perspektīvas, bet arī iegūt zināšanas par mežu ekosistēmu daudzveidību un dažādu biotopu uzbūvi. Mans mērķis ir saimniekot tā, lai pēc iespējas mazāk kaitētu to dabīgajai attīstībai," stāsta students.

Lai gan Meža fakultāte tradicionāli piedāvā studējošajiem studijas latviešu valodā, Normunds izvēlējies iegūt zināšanas par meža nozari angļu valodā, ko viņš brīvi pārvalda. Viņš uzskata, ka tās nodrošinās lielākas iespējas un sagatavotību turpināt studijas citviet Eiropā, kā arī darboties starptautiski šajā jomā.

Apvienotas vietējās zināšanas un starptautiskā pieredze

Lai gan LLU ir uzkrāta nozīmīga zināšanu un pētnieciskā bāze, līdz šim studijas lauksaimniecībā un mežsaimniecībā ārvalstu studentiem nebija pieejamas. Tas mainījās 2019. gadā, kad sākta Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta "LLU studiju programmu konsolidācija un jaunu programmu izstrāde" (8.2.1.0/18/A/007) īstenošana un sākusies jauno studiju programmu izveide.

Studiju programmas "Sustainable Agriculture" un "Sustainable Forestry" sagatavojuši universitātes mācībspēki dažādās LLU fakultātēs. To piedāvājums veicinās Latvijas augstākās izglītības eksportu  ārvalstīs un liecina par universitātes starptautisko konkurētspēju. Programmu izstrādē piedalījušies arī universitātes sadarbības partneri, Latvijas zinātnisko institūtu un ārvalstu augstskolu eksperti, kas ļauj tajās apvienot spēcīgas akadēmiskās zināšanas ar starptautisko pieredzi.

Projekta "LLU studiju programmu konsolidācija un jaunu programmu izstrāde" mērķis ir mazināt LLU studiju programmu fragmentāciju un izveidot četras jaunas studiju programmas Eiropas Savienības valodās, stiprinot resursu koplietošanu. Tā kopējais finansējums ir EUR 396 114,66, no kuriem EUR 336 697,46 ir Eiropas Sociālā fonda finansējums.

Kopumā LLU kā viena no vadošajām dzīvības zinātņu un tehnoloģiju universitātēm Baltijas valstīs pašlaik īsteno 59 aktīvas programmas latviešu valodā, no kurām 15 programmās studijas tiek piedāvātas arī angļu valodā.

logo
Pievienots 30/09/2021