Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Zinātnes padome izsludina fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklāto konkursu

Attēla autors: LZP mājaslapa

2022. gada 25. maijā Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludina fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklāto konkursu.

Projektu iesniegšanas termiņš ir  2022. gada 18. augusts (plkst. 23.59). LLU paraksttiesīgai personais pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 18.08.2022. plkst. 16.30.

Konkursam pieejamais valsts budžeta finansējums ir 13 613 327 euro.

Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai.

Viena projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši.


Normatīvie akti:  MK noteikumi Nr. 725 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība"

Konkursa nolikums un tā pielikumi


LLU kontaktpersona:

Zinātnes un projektu attīstības centra projektu vadītāja Tatjana Lejava, tālrunis: 630 80710, e-pasts: tatjana.lejava@llu.lv.

Lūdzu ņemt vērā, ka darbiniekam plānota prombūtne (t.sk. ikgadējais atvaļinājums) 06.06.-12.06.2022., 20.06.-10.07.2022., 01.08.-14.08.2022.

 

Pievienots 26/05/2022