Pārlekt uz galveno saturu

Veido augsnes diagnostikas mobilo aplikāciju iesācējiem lauksaimniecībā

LLU Lauksaimniecības fakultātes studentu grupa sākusi veidot unikālu augsnes diagnostikas mobilo aplikāciju, kas paredzēta lietošanai ikvienam iedzīvotājam, kurš vēlas veidot savu dārzu, bet trūkst iepriekšēju priekšzināšanu augsnes apsaimniekošanā. Aplikācijas izveidei studējošie izveidojuši komandu “Soil mate” un saņēmuši atbalstu no LLU Studējošo biznesa inkubatora, un šobrīd aicina Latvijas sabiedrību piedalīties aptaujā par augsnes apsaimniekošanu un šādas aplikācijas nepieciešamību.

Aptaujas anketa pieejama divās valodās:

latviešu valodā: https://forms.gle/zmTR29vreoyNutos7

angļu valodā: https://forms.gle/WJm6mxJhBbzRaT1Y9

Augsnes diagnostika un izzināšanas process mūsdienās ir kļuvis aktuāls vairāku iemeslu dēļ. Covid-19 pandēmijas rezultātā daudzi iedzīvotāji ir izvēlējušies mainīt savas dzīvesvietas no pilsētām, pārceļoties uz lauku reģioniem. Pēc LR Oficiālās statistikas portāla datiem 2020. gadā iedzīvotāju skaits lauku teritorijās ir palielinājies par 6 tūkstošiem, salīdzinot ar 2019. gadu. Arī Eiropas līmenī novērojama šāda tendence - piemēram, Dānijā pēc Denmark statistic datiem aptuveni 370 tūkst. iedzīvotāju 2020. gadā ir pārcēlušies uz dzīvi lauku teritorijās.

“Iedzīvotāju vidū ir radusies liela interese par zemes apsaimniekošanu un pašaudzētas pārtikas izmantošanu uzturā. Ļoti mazai daļai no šādiem cilvēkiem ir zināšanas par lauksaimniecību un augsni, kas ir viens no svarīgākajiem ražas iegūšanas aspektiem. Klimata pārmaiņas un Eiropas Zaļā kursa vadlīnijas ienāk katrā nozarē un katra cilvēka dzīvē. Saprotam, ka ir pietiekami daudz cilvēku, kas interesējas par to, kā viņi ar savu rīcību varētu iesaistīties vides aizsardzībā. Augsne ir viens no lielākajiem SEG emisiju avotiem. Šī projekta realizācija būs mūsu komandas ieguldījums savu zināšanu nodošanā cilvēkiem, kuriem interesē lauksaimniecība, daba un apkārtējās vides aizsardzība,” stāsta studenti.

Projekta ietvaros ir paredzēts izveidot lietotāja aplikāciju, kas palīdz jebkuram interesentam lauka apstākļos, bez padziļinātām priekšzināšanām veikt prognozes par lauka izmantošanu, noteikt oglekļa krājumus, potenciālos erozijas draudus un SEG emisiju prognozes pie noteiktiem augsnes apsaimniekošanas modeļiem. Aplikācija sniegs ieteikumus augsnes uzlabošanas pasākumiem, balstoties uz izstrādātu algoritmu.

“Augsnes diagnostikas aplikācija ir plānota maksimāli vienkārša un saprotama, tāda, kuru var izmantot jebkura persona, kas interesējas par augsni. Dažādi esošie digitālie rīki, ko izmanto lauksaimniecības uzņēmumos datu vākšanai, SEG monitoringam un citiem mērķiem nav brīvi pieejami parastam interesentam. Tie ir pietiekami dārgi un sarežģīti, un tiek lietoti lauksaimniecības uzņēmējdarbībā profesionālā līmenī,” skaidro studenti.

Lai uzzinātu vairāk par šo vai citām studējošo aktivitātēm, seko LLU Studējošo biznesa inkubatoram Hatchup Facebook: https://www.facebook.com/LLUHatchUp un Instagram: @lluhatchup.

Studējošo biznesa inkubators veidots Studentu inovācijas programmas “LLU Studentu inovāciju prasmes un uzņēmējspējas veicināšana” ietvarā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Tā mērķi ir vairāki, taču prioritāri iecerēts veicināt studentu inovāciju projektu realizēšanu reģionā, lai risinātu sabiedrībai un tās dažādām grupām nozīmīgus problēmjautājumus. Programma izstrādāta darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti studentiem" ietvaros.

logo

 

Foto: pexels.com.

Pievienots 17/06/2022