Pārlekt uz galveno saturu

Par Ukrainas pētnieku iesaisti fundamentālo un lietišķo pētījumu projektos

Attēla autors: No LLU arhīva

Latvijas Zinātnes padomes (LZP) apstiprināto fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) ietvaros zinātniskās institūcijas var iesaistīt Ukrainas civiliedzīvotājus, kas Ukrainā pildīja akadēmiskā vai zinātniskā personāla amata pienākumus. Ukrainas pētnieki var piedalīties zinātnisko institūciju jau īstenojamos fundamentālo un lietišķo pētījumu projektos, par kuru izpildi ir noslēgts līgums ar LZP 2021. gada  un 2020. gada atklāto konkursu ietvaros.

 

Kopējais konkursā pieejamais valsts budžeta finansējums ir 246 000 eiro, nodrošinot Ukrainas pētniekam pētniecības atalgojumu par aktivitāšu veikšanu projektā un netiešās izmaksas par administratīviem izdevumiem. Pētniecības atalgojumu piešķir projektam Ukrainas pētnieka aktivitāšu īstenošanai projektā no šī gada 1.septembra līdz 31.decembrim.

Ukrainas pētnieks, iesaistoties FLPP projektā pilnā slodzē, mēnesī varēs saņemt 2000 eiro lielu atalgojumu (pirms nodokļu nomaksas), kā arī zinātniskā institūcija saņems 50 eiro netiešās izmaksas.

Ukrainas pētnieka piesaistei projekta zinātniskajā grupā projekta īstenotājs aizpilda iesniegumu, tajā ietverot aprakstu latviešu un angļu valodā par Ukrainas pētnieka veicamo aktivitāšu atbilstību projekta mērķim, veicamo aktivitāšu ietekmi uz projektā sasniedzamajiem rezultātiem, Ukrainas pētnieka darba plānu un nepieciešamo papildu finansējumu.


Vairāk informācijas LZP mājaslapā

Iesniegumus par projekta līguma grozījumu pieprasījumu Ukrainas pētnieku iesaistei jāiesniedz līdz 19.oktobrim. 


LBTU kontaktpersona: ZPAC projektu vadītāja Tatjana Lejava, e-pasts: tatjana.lejava@lbtu.lv, tālrunis: 630 80710.

Pievienots 23/09/2022