Pārlekt uz galveno saturu

Times Higher Education tematiskajos reitingos LBTU uzlabo savu sniegumu visos rādītājos

Attēla autors: No LLU arhīva

Oktobrī publiskots Times Higher Education (THE) Pasaules universitāšu reitings 2023 sociālo zinātņu, inženierzinātņu un dzīvības zinātņu jomās, kurā starp  pētniecībā aktīvām un pasaules labākajām universitātēm iekļauta Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte - LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte - LLU), kas starptautiskajā vidē zināma kā Latvia University of Life Sciences and Technologies.

Sociālo zinātņu reitings, inženierzinātņu reitings un dzīvības zinātņu reitings ir daļa no kopējā THE universitāšu reitinga, kura rezultāti tika publiskoti 12. oktobrī.

THE tematiskajā sociālo zinātņu reitingā vērtētas augstākās izglītības un pētniecības iestādes, kuru darbības virzieni saistīti ar komunikācijas un mediju studijām, politiku un starptautiskajām studijām, socioloģiju un ģeogrāfiju.

THE sociālo zinātņu reitingā LBTU gada laikā uzlabojusi sniegumu visos rādītājos, jo īpaši starptautiskajā profilā, kur pieaugums ir 7,7 punkti, savukārt par 1,3 punktiem paaugstinājies vērtējums zinātnes kritērijā. Neskatoties uz to, LBTU noslīdējusi uz zemāku reitinga grupu "801+" (iepriekš – "601+"), kas skaidrojams ar to, ka šajā reitingā pieaugusi konkurence, jo 2023. gadā vērtēta 941 augstākās izglītības iestāde, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir par 71 iestādi vairāk.

Vadošās vietas sociālo zinātņu 2023. gada reitingā ieņem Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts, Stenforda universitāte un Oksfordas universitāte. No Latvijas THE sociālo zinātņu reitingā iekļuvušas divas Latvijas augstskolas – LBTU un Latvijas Universitāte.

Sociālo zinātņu virziens ir viens no trijiem studiju un zinātnes virzieniem LBTU, līdztekus inženierzinātnēm un biozinātnēm. Sociālajās zinātnēs studijas galvenokārt īsteno LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte, piedāvājot iegūt augstāko izglītību gan socioloģijā, gan ekonomikā un vadībā, kā arī īstenojot starpdisciplinārus pētījumus.

THE tematiskajā inženierzinātņu reitingā iekļuvušas 1306 augstākās izglītības iestādes no visas pasaules, turklāt 118 no tām šogad reitingā iekļautas pirmo reizi. Šajā reitingā LBTU saglabājusi vietu grupā "1001+", nedaudz paaugstinot sniegumu visos rādītājos. Visaugstākos rādītājus LBTU  ieguvusi zināšanu pārneses (34 punkti) un starptautiskā profila (23,7 punkti) rādītājos, savukārt visbūtiskākais pieaugums ir starptautiskā profila (+2,8 punkti) un zinātnes (+1,9 punkti) vērtējumā. Inženierzinātņu un tehnoloģiju virziens ir visplašāk pārstāvētais studiju un zinātnes virziens LBTU.

No Latvijas augstskolām šajā nozaru reitingā izdevies iekļūt tikai divām universitātēm – LBTU un Rīgas Tehniskajai universitātei. Kopumā inženierzinātņu reitinga vadošās vietas arī 2023. gadā saglabājušas četras Amerikas Savienoto valstu universitātes – Hārvarda universitāte, Stenforda universitāte, Kalifornijas universitāte un Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts.

THE reitingā dzīvības zinātņu jomā 2023 LBTU saglabājusi savu vietu "801-1000" grupā, nedaudz uzlabojot sniegumu visos rādītājos. Vislielākais pieaugums ir starptautiskā profila (+2,9 punkti), citējamības (+1,9 punkti) un zinātnes (+1,4 punkti) virzienos. Arī šajā reitingā nedaudz (par 45 iestādēm) pieaugusi konkurence un šogad reitingā vērtētas 1017 pētniecībā aktīvas, pasaules labākās universitātes.

Dzīvības zinātnēs vērtētas augstākās izglītības un pētniecības iestādes, kuru darbības virzieni saistīti ar bioloģiju, veterināro zinātni, lauksaimniecību, mežsaimniecību un sporta zinātni. Vadošās vietas dzīvības zinātņu 2023. gada reitingā ieņem Hārvarda universitāte, Kembridžas universitāte un Masačūsetas Tehnoloģiju institūts. Latvijas Universitāte iekļuvusi grupā no 401-500. Citas Latvijas augstskolas reitingā nav iekļuvušas.

Dzīvības zinātņu virziens ir viens no trijiem studiju un zinātnes virzieniem LBTU, līdztekus inženierzinātnēm un sociālajām zinātnēm. Dzīvības zinātnēs studijas īsteno LBTU senākās un pētniecības tradīcijām bagātākās fakultātes – Lauksaimniecības, Meža un Veterinārmedicīnas fakultātes. Pirmo reizi šajā tematiskajā reitingā LBTU iekļuva 2020. gadā.

THE reitingā tiek vērtētas pētniecībā aktīvas universitātes no visas pasaules, izmantojot vairākus kritērijus piecos darbības virzienos: studijas (studiju vide), zinātne (apjoms, ienākumi, reputācija), citējamība (zinātnes ietekme), starptautiskais profils (mācībspēki, studenti, pētījumi) un ienākumi no nozares (zināšanu pārnese). Ar kritēriju palīdzību tiek mērīti universitāšu sasniegumi un reitingā iekļautas tikai pasaulē labākās universitātes, turklāt tematiskajos reitingos tiek izmantoti kopējā reitinga dati, klasificējot tos pa dažādām zinātņu nozarēm.

Jau iepriekš ziņots, ka kopējā Times Higher Education reitingā 2023 LBTU uzlabojusi sniegumu atsevišķos rādītājos.

Pievienots 27/10/2022