Pārlekt uz galveno saturu

Pēta govs un kazas piena antimikrobiālās īpašības Latvijā un Norvēģijā

Attēla autors: No LLU arhīva

Arvien lielāka sabiedrības daļa mūsdienās seko līdzi ikdienas pārtikas produktu kvalitātei un to sastāvam, tostarp arī piena pārstrādes produktiem. Nevienu vien reizi ir lauzti šķēpi par to, ka kazas piens tiek dēvēts par veselīgāku, drošāku un vērtīgāku pārtikas produktu nekā govs piens. Lai īstenotu padziļinātu analīzi un apgūtu jaunas piena izpētes metodes, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU) pētnieki sadarbībā ar Norvēģijas Dzīvības zinātņu universitāti īsteno projektu, kas paredz vērtēt govs un kazas piena sastāvdaļu antimikrobiālās īpašības.

Kā skaidro Pārtikas tehnoloģijas fakultātes pētniece Kristīne Majore: "Norvēģijas Dzīvības zinātņu universitātē tiek īstenoti vairāki projekti, kuru mērķis ir veikt pētījumus piena sastāvdaļu īpašību izzināšanā, tostarp piena olbaltumvielu izpētē. Mūsu partnerim ir specifiskas un modernas laboratorijas iekārtas, kas ir noderīgas šī projekta īstenošanai, lai iegūtu zinātniski pamatotus rezultātus."

Savukārt mūsu universitātes zinātnieki strādā pie pētījumiem par kazas piena sastāvu un tā īpašībām, tostarp kazeīna gēnu polimorfismu, kā arī par piena recināšanu un tās likumsakarību (sastāvs, šķirne, barība u.c.) izpēti. Tāpat LBTU realizē projektus,  kuros izmanto gremošanas sistēmas modeļvidi, pateicoties tam, iegūtie rezultāti ir vērtīga informācija, kas ļauj labāk izprast uzturvielu biopieejamību.

Lai īstenotu aizsākto pētījumu,  zinātnieki apgūs jaunākās antimikrobiālo savienojumu noteikšanas metodes, novērtēs sezonālo, klimatisko un citu faktoru ietekmi uz govs un kazas piena antimikrobiālajām īpašībām, kā arī monitorēs rādītājus abās valstīs gada griezumā. Projektā tiks iegūti rezultāti par gremošanas enzīmu ietekmi uz piena antimikrobiālajiem savienojumiem un to fermentāciju.

Projektā plānota doktorantu, jauno zinātnieku un mācībspēku mobilitāte, kas sniedz iespēju iegūt jaunas zināšanas, izpratni par analītisko metožu pielietojumu antimikrobiālo savienojumu un to īpašību noteikšanā. Pirmā mobilitāte veikta šī gada septembrī, kad docente K. Majore devās uz Norvēģijas Dzīvības zinātņu universitāti, lai apgūtu jaunas pētnieciskās iemaņas un iegūtu pirmos pētījuma rezultātus.  Par pieredzēto stāsta pētniece: “Tika analizētas piena antimikrobiālās īpašības, izmantojot mikrobioloģiskās metodes. Pētījuma laikā testēta E. coli un Staphylococcus aureus vairošanās barotnēs piena baktericīdo vielu un antivielu klātbūtnē.” Viņa papildina, ka iegūti jau pirmie rezultāti, kas norāda uz lielāku Latvijas kazas piena sastāvdaļu antimikrobiālo aktivitāti.

Līdztekus tam K. Majore apguvusi piena mikrobioma analīzi, izmantojot 16S rDNS sekvencēšanu. “Šobrīd tiek apkopoti rezultāti, lai skaidrotu mikroorganismu daudzveidību paraugos. Tas sniegs nozīmīgu informāciju turpmāko pētījumu gaitai,” tā pētniece.

Sadarbība ar Norvēģijas zinātniekiem ne tikai attīstīs stratēģisko domāšanu, lai īstenotu inovācijas, bet arī veicinās turpmāko sadarbību starp studentiem un pētniekiem, rosinot jaunas idejas studiju un pētniecības jomā.

Kontaktinformācija par pētījumu: kristine.majore@lbtu.lv un ilze.vike@lbtu.lv.

Projektā "Govs un kazas piena antimikrobiālo īpašību izpēte Latvijā un Norvēģijā" tiek veikts pētījums par piena antimikrobiālajām īpašībām. Pētījums tiek veikts atbalsta programmas "Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu (EEZ/N) programmas "Pētniecība un izglītība"" ietvaros. Projekta kopējas izmaksas ir 19 725 eiro. Tā īstenošana sākta 2021. gada 1. septembrī un noslēgsies 2023. gada 1. septembrī.

Pievienots 15/11/2022