Pārlekt uz galveno saturu

Topošie enerģētikas inženieri iepazīst enerģijas un ūdensapgādes uzņēmumu

Attēla autors: No LLU arhīva

Lai veicinātu turpmāko sadarbību, izpratni par enerģētikas uzņēmuma darbību un uz praksi balstītu studiju procesu, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU) Tehniskās fakultātes studējošie viesojās "Adven Latvia" uzņēmuma katlumājās Valmierā un Cēsīs.  

Uzņēmuma darbinieki studentiem prezentēja katlumāju darbību un tajā notiekošos procesus, kā arī iepazīstināja ar ražošanas un apkopes komandas pārstāvju darba ikdienu. Pateicoties šādai sadarbībai, Tehniskās fakultātes studiju programmas "Lietišķā enerģētika" studējošie jau studiju laikā var uzzināt par savas izvēlētās profesijas darbības virzieniem, specifikācijām un nepieciešamajām zināšanām.

Kā stāsta uzņēmuma valdes loceklis Māris Kānītis: "Viens no "Adven" stratēģiskajiem mērķiem ir samazināt CO2 radītās emisijas gan pašu, gan klientu ražotnēs, turklāt vienlaikus tiek meklētas iespējas kļūt vēl efektīvākiem. Uzskatām, ka šo jauno siltumenerģētikas profesionāļu ieguldījumam nākotnē būs būtiska loma Latvijas nosprausto klimata mērķu sasniegšanā.”

"Adven Latvia" plāno arī turpmāk sadarboties ar LBTU, sniedzot studentiem gan prakses iespējas, gan viesojoties lekcijās, lai informētu par aktualitātēm enerģētikas jomā, dalītos ar labās prakses piemēriem un izaicinājumiem nozarē.

LBTU Tehniskā fakultāte studētgribētājiem piedāvā apgūt profesionālā bakalaura studiju programmu "Lietišķā enerģētika", izvēloties specializēties kādā no virzieniem - energoapgāde vai energoekonomika. Topošie enerģētikas inženieri studiju laikā  apgūst zināšanas siltumenerģijas, aukstuma un elektroenerģijas ražošanā, pārvadē un izmantošanā, alternatīvajā enerģētikā un energoekonomikā, enerģētisko iekārtu un procesu vadībā, kā arī citas iemaņas, ko atzinīgi novērtē darba devēji.

Pēc augstākās izglītības diploma iegūšanas absolventiem tiek nodrošinātas plaša profila zināšanas enerģētikā, kas paver darba un karjeras attīstības iespējas dažādās ar enerģētiku saistītās struktūrās: lauku un pilsētu siltuma un ūdens apgādes uzņēmumos, koģenerācijas ietaisēs un elektrostacijās, reģionālajos elektriskajos tīklos un apakšstacijās, lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes uzņēmumos un privātajos uzņēmumos.

"Adven" ir vadošais pakalpojumu sniedzējs enerģijas un ūdensapgādes jomā Ziemeļvalstīs un Baltijā. Uzņēmums nodrošina tvaika, siltumapgādes un aukstuma apgādi, kā arī risinājumus, kas ļauj uzlabot enerģijas, ūdens un izejvielu efektīvu izmantošanu ražošanas procesā. "Adven Latvia" sniedz gan centralizētās siltumapgādes pakalpojumus Cēsīs, Valmierā un Siguldā, gan enerģijas apgādes pakalpojumus industriālajiem uzņēmumiem Ziemeļvalstīs. Viens no uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem ir samazināt CO2 radītās emisijas savās un klientu ražotnēs, vienlaikus meklējot iespējas kļūt vēl efektīvākiem. Šodien "Adven" ir dinamisks un augošs uzņēmums, kas nodarbina vairāk nekā 500 profesionāļu, kuri ievieš un attīsta ilgtspējīgus enerģijas risinājumus.

Pievienots 25/11/2022