Pārlekt uz galveno saturu

Notiks vieslekcija par kultūras un izglītības tiltiem starp Latviju un ASV

Attēla autors: No LLU arhīva

14. decembrī plkst. 10.00 Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU) 278. auditorijā notiks vieslekcija "Kultūras un izglītības tilti starp Latviju un ASV", kas veltīta ASV un Latvijas diplomātisko attiecību simtgadei. Pasākumā aicināti piedalīties visu fakultāšu studējošie un ikviens interesents.

Vieslekcijas laikā tiks sniegtas divas prezentācijas. Pasākumu atklās Latvijas Universitātes asociētā profesore, Dr.sc.soc. Baiba Bela par tēmu "Zināšanu pārnese mutvārdu vēstures un dzīvesstāstu izpētes laukā". Prezentācijā mutvārdu vēstures pētniece un socioloģe B. Bela pastāstīs par zināšanu pārnesi starp ASV un Latviju mutvārdu vēstures attīstībā Latvijā un dzīvesstāstu krājuma tapšanā Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūtā un asociācijā “Dzīvesstāsts”. Pētniece iepazīstinās ar ASV latviešu diasporas ieguldījumu mutvārdu vēstures kā virziena attīstībā Latvijā, izceļot Amerikas Latviešu Apvienības atbalstu dzīvesstāstu dokumentēšanas ekspedīcijām Latvijā, latviešu izcelsmes pētnieku dalīšanos ar zināšanām par mutvārdu vēstures teoriju un praksi, kā arī pastāstīs par savu pieredzi Indianas Univeritātē Blūmingtonā 2009. gadā ar Mudītes I. Zīlītes Saltups stipendijas atbalstu. Tiks parādīta arī pieredzes pārnese otrā virzienā – iedvesmojoties no dzīvesstāstu ekspedīcijām Latvijā, Maija Hinkle attīstīja ALA mutvārdu vēstures projektu ASV, dalība dzīvesstāstu dokumentācijā Latvijā ASV diasporas latviešiem deva iespēju izprast padomju okupācijas laika notikumus un to radītās sekas, kā arī Latvijā dokumentētie dzīvesstāsti izmantoti vairākās disertācijās ASV. Lekcijas dalībnieki tiks aicināti diskutēt par personīgās pieredzes lomu nesenās vēstures notikumu izpratnē, kā arī par to, kāda ir zināšanu apmaiņas loma mūsu izpratnes paplašināšanā.

Turpinājumā sekos Latvijas Universitātes asociētās profesores, Dr.sc.soc. Intas Mieriņas prezentācija "Pieeja pasniegšanas un zinātniskam darbam ASV: iespējas un izaicinājumi prakses un zināšanu pārnesei". Tajā socioloģe I. Mieriņa runās par gūtajām atziņām 2010., 2015. un 2016. gadā stažējoties Jeila universitātē ar Jura Padega stipendijas atbalstu, Vašingtonas universitātē kā Fulbraita stipendiāte un Ilinoisas Universitātē Čikāgā ar Mudītes I. Zīlītes Saltups stipendijas atbalstu. Starp spilgtākajiem iespaidiem ir gan atšķirīgā pieeja mācību darbam, gan zinātniskā darba organizācijas prakse. Autore runās par to, kā ASV redzētais sniedz iedvesmu ikdienas darbā ar studentiem LU Sociālo zinātņu fakultātē un kā vadošajai pētniecei un vairāku zinātnisku pētījumu vadītājai LU Filozofijas un socioloģijas institūtā. Lekcijas dalībniekus aicināsim uz diskusiju par to, kādi ASV universitātēs īstenotie risinājumi un pieejas būtu vai nebūtu pārnesami uz Latvijas akadēmisko vidi un kādi šķēršļi kavē vai varētu veicināt šo zināšanu pārnesi.

Vieslekciju organizē Latvijas mutvārdu vēstures asociācija "Dzīvesstāsts" sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti. Tā ir veltīta ASV un Latvijas diplomātisko attiecību simtgadei un tiek organizēta ASV vēstniecības Latvijā un ASV Valsts departamenta Studentu pakalpojumu inovāciju fonda atbalstītā projekta “Kultūras un izglītības tilti starp Latviju un ASV” ietvaros. Vairāk par projektu iespējams izlasīt šeit.

logo

 

Pievienots 06/12/2022