Pārlekt uz galveno saturu

Notiek uzņemšana visās LBTU doktora studiju programmās

Attēla autors: No LLU arhīva

No 23. līdz 27. janvārim Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē - LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte - LLU) norisinās dokumentu pieņemšana doktora studijās. Uzņemšana maksas doktora studiju vietās notiek visu gadu, bet janvārī pretendentiem ir iespēja piedalīties konkursā par valsts finansētajām studiju vietām.

LBTU īsteno 11 akreditētas doktora studiju programmas trīs dažādās zinātņu nozarēs: 

Pretendentu dokumentu pieņemšana uz valsts finansētajām studiju vietām minētajās studiju programmās notiek no 23. līdz 27. janvārim Jelgavas pilī, Studiju centrā, 180. telpā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 vai arī nepieciešamos dokumentus, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, var iesūtīt e-pastā: jelena.ruba@lbtu.lvSavukārt līgumu slēgšana norisināsies 30. janvārī (Jelgavas pilī, Studiju centrā, 180. telpā, no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00).

Lai pieteiktos uz doktora studijām, pretendentam LBTU Studiju centrā jāiesniedz šādi dokumenti:

  • pretendenta pieteikumu, saskaņā ar izvēlēto studiju programmu,
  • maģistra vai tam pielīdzināta diploma un tā pielikuma kopijas (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālus), nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātu diploma un tā pielikuma tulkojumu angļu vai valsts valodā,
  • pretendenta un potenciālā promocijas darba vadītāja lietišķās biogrāfijas (Europass Curriculum Vitae),
  • potenciālā promocijas darba vadītāja ieteikumu,
  • pases vai personas apliecības kopiju (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu),
  • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinoša dokumenta kopiju (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu),
  • Akadēmiskā Informācijas centra (AIC) izsniegtu izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments personām, kas iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu),
  • uzturēšanās atļaujas kopiju, pretendentiem, kuriem tāda nepieciešama (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu).

Detalizēta informācija par doktora studijām un pieteikšanos pieejama universitātes mājaslapā.

Jautājumu gadījumā pretendenti aicināti sazināties ar LBTU Studiju centra galveno speciālisti Jeļenu Rūbu (postgraduate@lbtu.lv vai tālr. 63005703).

Pievienots 24/01/2023