Pārlekt uz galveno saturu

Lepojamies! Latvijas Zinātņu akadēmija piešķir balvas LBTU zinātniecēm

Attēla autors: No LLU arhīva

17. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāts apstiprināja LZA balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķīra desmit LZA vārdbalvas, to vidū sešas jaunajiem zinātniekiem, kā arī piecas jauno zinātnieku balvas. Laureātu vidū arī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes - LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitātes - LLU) un Dārzkopības institūta zinātnieces. 

Šogad jauno zinātnieku balva nonāca pie LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) akadēmiskā maģistra studiju programmas "Ekonomika" absolventes, Mg.oec. Amandas Brizgas (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte) par izstrādāto darbu "Nodokļu sloga izmaiņu tendences un to ietekmējošie faktori Eiropas Savienības dalībvalstīs" (darba vadītāja: Dr.oec. Inguna Leibus).

Ik gadu balvas tiek piešķirtas maģistrantiem vai doktorantiem, vai jaunajiem pētniekiem ne vēlāk kā vienu gadu pēc maģistra vai doktora darba aizstāvēšanas. Reflektēšanai var iesniegt darbus, kurus veicis atsevišķs zinātnieks, kurš pieteikuma iesniegšanas brīdī nav vecāks par 30 gadiem.

Savukārt Pauļa Lejiņa balva lauksaimniecības zinātnēs tika piešķirta Dārzkopības institūta vadošajai pētniecei, Dr.biol. Lailai Ikasei par izciliem panākumiem ābeļu selekcijā Latvijā.

Pauļa Lejiņa balva tiek pasniegta ik pēc diviem gadiem par fundamentāliem pētījumiem, kas būtiski sekmējuši Latvijas lauku attīstību. Balvas fondu ar iemaksām balvas piešķiršanas gadā vienlīdzīgās daļās veido Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR.

Raksta fotogrāfija no www.lza.lv

Pievienots 19/01/2023