Pārlekt uz galveno saturu

Ekonomikas ministre Ilze Indriksone tiekas ar Meža fakultātes studentiem

Attēla autors: No LLU arhīva

19. aprīlī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģijas universitātē (LBTU, iepriekš LLU) viesojās Latvijas Republikas ekonomikas ministre Ilze Indriksone, kura tikās ar universitātes un Meža fakultātes vadību, kā arī studējošajiem, lai stāstītu par savu profesionālās karjeras attīstības ceļu, Latvijas ekonomikas transformāciju un drošību, kā arī citām aktualitātēm.

Ilze Indriksone kā ekonomikas ministre universitātē viesojās pirmo reizi, par savu mērķi izvēloties Meža fakultāti, kas studiju procesā papildus augstākās izglītības nodrošināšanai būtisku nozīmi piešķir valsts aizsardzības jautājumiem, turklāt arī meža nozare ir viena no galvenajiem tautsaimniecības dzinējspēkiem, kas dod ienākumus un nodrošina darbavietas gan nozarē strādājošajiem, gan saistītās jomās.

Tiekoties ar studentiem, ministre atklāja, ka profesionālās karjeras laikā darbojusies gan valsts, gan publiskajā sektorā. "Savu pirmo biznesu uzsāku jau studiju laikā kā pašnodarbināta persona. Man bija dārza šķēres un zāģis, jo pēc pirmās izglītības esmu dārznieks, tādējādi palīdzēju cilvēkiem iekopt un veidot dārzus. Bet pie šīs izglītības vien neapstājos un turpināju studijas šajā augstskolā, iegūstot vides zinību bakalaura grādu un inženiera kvalifikāciju," tā I. Indriksone.

Vizītes turpinājumā ministre uzsvēra jēdziena "ekonomikas transformācijas" nozīmi, kas tiek raksturota kā resursu pārdale par labu produktīviem, augošiem eksportējošiem uzņēmumiem, turklāt tā ir iespēja ikvienam – pārorientēt darbību uz jaunām uzņēmējdarbības nišām. Tāpat viņa izcēla Latvijas spējas – veikt tehnoloģisko modernizāciju, attīstīt inovācijas, paplašināt dalību vērtību ķēdēs, izmantot digitalizācijas rādītās iespējas un nodrošināt pārmaiņām atbilstoši kvalificētu darbaspēku. Viņa akcentēja arī galvenos virzienus konkurētspējas jomā līdzās valsts finanšu stabilitātes un ilgtspējas nodrošināšanai, minot vairākus piemērus - inovāciju sistēmu veicināšana, investīciju palielināšana, uzņēmējdarbības vides uzlabošana, finanšu pakalpojumu paplašināšana, kapitāla tirgus tālāka attīstīšana un ieguldījums cilvēkkapitālā.

Kā jau iepriekš I. Indriksone norādīja, ka ekonomikas transformācijas attīstībā ikviens no sabiedrības locekļiem piešķir savu lomu un tikai sadarbības rezultātā valsts var attīstīties. Kā, piemēram, politiķiem jāturpina pilnveidot uzņēmējdarbības vidi, mazināt birokrātiju, ēnu ekonomiku, nodrošināt godīgu konkurenci un veidot atbalsta programmas, uzņēmējiem vajag radīt jaunus produktus, pakalpojumus un maksāt konkurētspējīgu atalgojumu darbiniekiem, strādājošajiem jāmācās un jāapgūst jaunas prasmes visa darba mūža laikā, zinātniekiem jāveido ciešāka sadarbība ar uzņēmumiem ideju prototipēšanā un produktu ieviešanā / ražošana, skolēniem jāiegūst zināšana dabas zinātnes priekšmetos, apgūstot nākotnes darba tirgū pieprasītas prasmes, taču senioriem ir jāapgūst digitālās prasmes, atbilstoši iespējām jāpaliek darba tirgū arī sasniedzot pensijas vecumu. Līdztekus tam I. Indriksone teica: "Privātās investīcijas, cilvēkkapitāls un inovatīvi risinājumi ir vienīgais veids uzņēmumu izaugsmei ilgtermiņā."

Ministre arī minēja, ka liela nozīme ir dalībai biznesa inkubatoru pirmsinkubācijas programmās, kas ir pirmais nopietnais atspēriena punkts topošajiem uzņēmējiem. Tas nodrošina iedzīvotājiem nepieciešamās darbavietas visā valstī, stabilu labklājību un drošību par nākotni. 

Savu vizīti Meža fakultātē ekonomikas ministre Ilze Indriksone noslēdza ar Vitālija Skīvela vārdiem: "Īstenībā universālā metode ir tas, ka cilvēki meklē risinājumus savām problēmām. Un, ja jūs redzat, ka ar savām zināšanām, prasmēm varat atrisināt šīs problēmas, tā ir ļoti laba iespēja."

Meža fakultāte ir viena no senākajām LBTU fakultātēm, kas īsteno pamatstudiju programmas - "Mežinženieris", "Mežzinātne" un "Kokapstrāde", maģistra studiju programmas - "Koksnes materiāli un tehnoloģija" un "Mežzinātne", kā arī doktora studiju programmas - "Koksnes materiāli un tehnoloģija" un "Mežzinātne". Jāatzīmē, ka šī fakultāte ir vienīgā Latvijā, kur visās bakalaura līmeņa programmās studējošajiem obligāts ir kurss "Pamatzināšanas valsts aizsardzībā". Kursa laikā studējošie tiek iepazīstināti ar valsts militārās aizsardzības pamatprincipiem, pilsoņa pienākumiem militāra valsts apdraudējuma gadījumā un gūst ieskatu militārajās pamatiemaņās. Nodarbības studentiem bieži vada vieslektori, tostarp toreizējais aizsardzības ministrs Artis Pabriks, LBTU Goda doktors Uldis Biķis un Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns.

Pievienots 19/04/2023