Pārlekt uz galveno saturu

Noskaidroti Inovāciju projekta konkursa uzvarētāji meža apsaimniekošanas nozares veicināšanai

Attēla autors: No LLU arhīva

Šodien Jelgavā ikgadējā meža nozares lielpasākumā "Mežs ienāk Jelgavā" tika apbalvoti labākie nozares veicināšanas Inovāciju projektu autori. Ilgtermiņa sadarbībā realizēts pirmais Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU, iepriekš LLU) un SIA "Ziemeļlatvijas meži" un "Ziemeļlatvijas mežsaimnieks" (ZLM) Meža fakultātes studentu Ideju inovāciju konkurss. Iesniegto projektu idejas aptvēra gan mūsdienu tehnoloģiju un datorprogrammu izmantošanu mežu inventarizācijas plānošanas uzlabošanā, gan praktisku un funkcionālu risinājumu ieviešanu mežu apsaimniekošanas darbu efektivitātes veicināšanā un aktuālu nozares problēmjautājumu risināšanā, piemēram, invazīvu kukaiņu sugu ierobežošanā.

"LBTU ir zinātnes universitāte, un mūsu misija ir ne tikai palīdzēt saviem studentiem kļūt par profesionāli kompetentiem speciālistiem, bet arī radīt viņos interesi par pētniecību un inovācijām. Tam ir izšķiroša nozīme, lai jaunietis no laba speciālista kļūtu par izcilu. Lai gan studentiem studiju pirmajos gados, iespējams, vēl trūkst izpratnes par izaicinājumiem, ar kuriem ikdienā saskaras meža nozarē strādājošie, tieši šis aspekts ļauj ieraudzīt iespējas tur, kur pieredzes bagāts speciālists to nav pamanījis. Pieredze rāda, ka lielu problēmu novēršanai ir nepieciešami vai nu pavisam vienkārši risinājumi, vai arī zināšanu pārnese no citas nozares, ko arī parādīja pirmā Ideju inovāciju konkursa rezultāti," stāsta LBTU Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis. 

Inovāciju konkurss tika īstenots sadarbībā ar mežu apsaimniekošanas uzņēmumiem SIA "Ziemeļlatvijas meži" un "Ziemeļlatvijas mežsaimnieks" (ZLM), veicinot studentu akadēmisko un praktisko interesi par mežu nozari, mežu apsaimniekošanas aktuālo problemātiku un nozares uzņēmējdarbības vidi.

"Meža nozare ir interesanta ar to, ka tā ir ļoti daudzveidīga – katrs meža apsaimniekošanas projekts ir atšķirīgs un nereti prasa radošu un inovatīvu pieeju. Inovāciju ideju konkursa mērķis ir rosināt jaunos meža speciālistus domāt radoši un rast risinājumus vissarežģītākajām situācijām. Šis ir tikai pirmais kopīgais pasākums studentu intereses un izpratnes veicināšanai par meža apsaimniekošanas nozari. Priecē gan konkursam iesniegto ideju skaits, gan jo sevišķi tās idejas, kas ir īstenojamas un patiesi varētu celt darbu efektivitāti mežu apsaimniekošanā. Rudenī plānojam nākamo Inovāciju projektu konkursu jau plašākā mērogā, piesaistot arī citas LBTU fakultātes, lai uz meža nozari paskatītos no citas perspektīvas un veicinātu starpnozaru sadarbību. Ikdienas darbā redzam, ka liela nozīme ir tehnoloģijām un pētniecībai, kas saplūst ar ikdienas praktisko darbību mežu apsaimniekošanā. Esam gandarīti, ka jau pirmajā gadā Inovāciju projekti tika izstrādāti un iesniegti gan individuāli, gan komandās. Kā arī jāuzslavē studentu kompetence – vairākiem projektiem ir augsts potenciāls to tālākai izstrādei un ieviešanai," norāda SIA "Ziemeļlatvijas meži" un "Ziemeļlatvijas mežsaimnieks" valdes loceklis Kristaps Jēkabsons.

Inovāciju projekta konkursa augstāko novērtējumu saņēma komanda, kas atbilstoši šī brīža meža nozares aktualitātei – cīņai ar astoņzobu mizgrauzi – radījusi papildu risinājumu feromonu slazdu pilnveidošanā ar nolūku ierobežot šī kaitēkļa izplatīšanos Latvijas mežos. Konkursa žūrija laureātos izvirzījusi arī datorprogrammas izstrādi, kas atvieglotu ikgadējo meža inventarizāciju un meža apsaimniekošanas plānošanu, vienlaikus ļaujot iepazīties ar aktuālajām uz konkrēto meža apgabalu attiecināmajām likuma normām un īpašnieka iespējām to apsaimniekot vai izstrādāt. Tāpat augstu novērtēti praktiskie inovāciju risinājumi, kas paredzēti efektīvākai augu aizsardzības līdzekļa uzklāšanai jaunaudzēs, kā arī inovatīvs aizzēluma aizsarga risinājums, kas veidots no videi draudzīgiem atjaunojamiem resursiem.

Konkursā 1. vietu izcīnīja - Fermonu slazda kukaiņu skaitītājs (Atis Bērziņš, Normunds Broks un Liene Bētiņa), 2. vietā ierindojās - Inovācija ''Autoruļļi'' (Ronalds Pirtnieks) un godpilno 3. vietu ieņēma - datorprogramma ''Saimnieks'' (Ralfs Daniels Midegs). Savukārt ZLM veicināšanas balvu saņēma "Aizzēluma aizsargs" (Niks Vilcāns un Liene
Zēberga). 

Inovāciju projektu konkurss ir daļa no LBTU un SIA "Ziemeļlatvijas meži" un "Ziemeļlatvijas mežsaimnieks" ilgtermiņa sadarbības  universitātes un biznesa vides ciešai mijiedarbībai, kurā būtiska loma ir ilggadējo ekspertu pieredzes nodošanai topošajiem nozares speciālistiem. Sadarbības ietvaros ZLM speciālisti kā vieslektori un mentori sniedz atbalstu Meža fakultātes studentiem mācību programmas apguvē un praktisko darbu izstrādē, vienlaikus nodrošinot studentu pieredzes apmaiņu, apvienojot akadēmiskās un praktiskā pieredzē balstītas zināšanas ar mūsdienās kompetencēm: ilgtspējīgu apsaimniekošanu un inovāciju lomu mežsaimniecībā.

Kontaktpersona: LBTU Meža fakultātes dekāns, profesors Linards Sisenis, e-pasts: linards.sisenis@lbtu.lv.

Pievienots 28/04/2023