Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte - bioekonomikas vēstnesis Uzbekistānā

Attēla autors: No LLU arhīva

Lai dalītos ar labās prakses piemēriem un zināšanām bioekonomikā, maija sākumā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU, iepriekš LLU) sadarbībā ar Taškentas Valsts lauksaimniecības universitāti un citiem projekta BioEcUz partneriem organizēja otro starptautisko bioekonomikas forumu Uzbekistānā. Kopumā forumā pulcējās vairāk nekā 130 dalībniekiem no piecām valstīm - Latvijas, Uzbekistānas, Tadžikistānas, Lietuvas un Horvātijas. 

Foruma diskusijas tika veltītas ar bioekonomiku saistīto teorētisko un praktisko jautājumu izzināšanai, kā, piemēram, vadošais pētnieks Anton Kostyuchenko no Makroekonomikas un reģionālo pētījumu institūta (Uzbekistāna) iepazīstināja klātesošos ar galvenajiem zaļās ekonomikas attīstības virzieniem un aspektiem Uzbekistānā. Savukārt LBTU Mūžizglītības centra starptautisko projektu vadītāja Irīna Kulitāne ziņoja par pašlaik notiekošajām zināšanu attīstīšanas iniciatīvām un to sasniegtajiem rezultātiem Uzbekistānā. Lielu interesi un diskusiju starp dalībniekiem izraisīja LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstība fakultātes asociētās profesores Sandijas Zēvertes - Rivžas ziņojums, kurā viņa stāstīja par digitalizāciju bioekonomikā un tās ietekmi uz efektīvu, kā arī ilgtspējīgu bioresursu izmantošanu.

Nozīmīga inovācija ir Uzbekistānas lauksaimniecības virzība uz videi draudzīgākām saimniekošanas metodēm. Šajā kontekstā Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) projektu vadītājs, profesors Muhammadjon Kasimov (Uzbekistāna) aktualizēja projekta CACILIM-2 rezultātus par konservējošās lauksaimniecības prakses ietekmi uz augsnes atjaunošanu. Jāpiebilst, ka augsnes erozija un sāļošanās ir nopietnas problēmas Uzbekistānā. Turpinot inovāciju tematiku, projekta EU-AGRIN UNDP starptautiskais eksperts Uzbekistānā Hrovje Ivan Horvat (Horvātija) uzsvēra inovāciju ieviešanu lauksaimniecībā, izmantojot inovāciju grupu pieeju.

Forums tika organizēts Eiropas Savienības finansēta Erasmus+ projekta "Jauna maģistra studiju programma ilgtspējīgai bioekonomikai Uzbekistānā" ietvaros, tādējādi pasākumā īpaša loma bija jaunās maģistra programmas "Bioekonomika" studentiem. Četri maģistranti ziņoja par bioekonomikas attīstībai aktuāliem jautājumiem Uzbekistānā. Tā, piemēram, Rufina Biktimirova bija sagatavojusi prezentāciju par sektorālās bioekonomikas politikas ietekmi uz ilgtspējīgu lauksaimniecības attīstību un saistītajām problēmām, Azizbek Xasaanov bija izpētījis un iepazīstināja klātesošos ar ūdens taupīšanas tehnoloģijām un to lomu lauksaimnieciskās efektivitātes sasniegšanā. Savukārt Khonzoda Tairova bija apkopojusi informāciju par viena no bioekonomikas sektora - pārtikas ražošana – tās ietekme uz Uzbekistānas ekonomikas attīstību. Studentu prezentācijas noslēdza Abdulkhay Karimov, iepazīstinot ar pētījuma rezultātiem par enerģijas iegūšanu no pārtikas atkritumiem.

Pirmās dienas pēcpusdienā dalībnieki turpināja diskusijas četrās darba grupās, kas bija veltītas kādai bioekonomikas tematikai. Katru darba grupu vadīja divu eksperti – viens no Eiropas Savienības (ES) un viens no Uzbekistānas. Darba grupu ietvaros tika apzināti galvenie izaicinājumi, attīstības virzieni un rekomendācijas tādiem jautājumiem kā – digitalizācijas tehnoloģijas lauksaimniecībā (šo darba grupu no ES vadīja LBTU asociētā profesore Sandija Zēverte - Rivža), zināšanas un tehnoloģijas efektīvai mājsaimniecību / rūpniecības biodegradējamo atktritumu apsaimniekošanai (vadīja Vytautas Magnus universitātes docente Daiva Makuteniene), ražošanas un pārstrādes zināšanas un tehnoloģijas efektīvai bioresursu un atkritumu izmantošanai (vadīja LBTU asociētā profesore Dina Popluga), kooperēšanās formas biobāzētu produktu un pakalpojumu izmantošanas efektivitātes un pievienotās vērtības paaugstināšanai (vadīja Vytautas Magnus universitātes profesore Vilija Aleknevičiene).

Informācijai par projektu - Erasmus+ programmas finansētais projekts "Jauna maģistra studiju programma ilgtspējīgai bioekonomikai Uzbekistānā (New Master’s Degree Curricula for Sustainable Bioeconomy in Uzbekistan (BioEcUz))" tiek īstenots no 2021. gada 5. janvāra un noslēgsies 2024. gada 14. janvārī. Šis projekts ir unikāls, jo tā rezultātā ir izstrādāta, un šobrīd pilotfāzē ieviesta un aprobēta pirmā maģistra programma Uzbekistānā, kas tiks pilnībā fokusēta uz bioekonomiku un ar to saistītiem jautājumiem. Vairāk ar projektu un tā citām aktivitātēm var iepazīties projekta mājaslapā http://bioecuz.tdau.uz/project  

Pievienots 11/05/2023