Pārlekt uz galveno saturu

LBTU viesojas delegācija no Uzbekistānas

Attēla autors: No LLU arhīva

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU, iepriekš LLU) oficiālā vizītē ieradās delegācija no Termeza Agrotehnoloģiju un inovatīvās attīstības institūta (Termez Institute of Agrotechnology and Innovative Development), lai tiktos ar universitātes vadību un iepazītos ar LBTU studiju un pētniecisko darbību, kā arī starptautisko sadarbību.

Universitātē bija ieradušies trīs pārstāvji no Termeza Agrotehnoloģiju un inovatīvās attīstības institūta -  rektors Abdugaffar Jurayev, zinātņu prorektors Norkobil Nurmatov un Ārējo sakaru koordinators Yigitali Allamurodov, savukārt LBTU pārstāvēja – rektore Irina Pilvere, studiju prorektors Aigars Laizāns, Lauksaimniecības fakultātes dekāne Dace Siliņa, studiju programmas "Sustainable Agriculture" direktors Jānis Kaņeps un galvenā speciāliste starptautisko dubultā diploma programmu organizācijas jautājumos Viktorija Krištopane.

Līdz šim LBTU izveidojusi plašu sadarbības partneru loku Uzbekistānā un sākusi īstenot vairākas studiju aktivitātes, piedāvājot studējošajiem pēc otrā studiju gada savā valstī turpināt studijas LBTU un iegūt augstākās izglītības diplomu gan Latvijā, gan Uzbekistānā. Tādējādi arī šajā tikšanās reizē tika aktualizēts jautājums par studiju programmas "Sustainable Agriculture" īstenošanu abās valstīs, kurai uzņemšana plānota jaunajā studiju gadā.

Tāpat tikšanās laikā tika parakstīts arī sadarbības memorands, kas paredz, ka tiks veicināta sadarbība augstākās izglītības, pētniecības, inovāciju un tehnoloģiju attīstības jomās. Turpmāk tiks organizētas starptautisko ekspertu un kvalificētu mācībspēku vizītes, lai dalītos ar labās prakses piemēriem un nodotu uzkrātās zināšanas, akadēmiskā personāla un pētnieku pieredzes apmaiņas braucieni, sniedzot ieguldījumu projektu realizēšanā, kā arī tiks rīkoti mācību kursi. Galvenokārt kopīgā sadarbība tiek vērsta biozinātņu jomā, kas cieši saistītas ar augu aizsardzību un lopkopību.

Delegācija apmeklēja arī Pārtikas tehnoloģijas fakultāti un Lauksaimniecības fakultāti, iepazīstoties ar pārstāvētajām studiju programmām, pētniecisko darbību un projektu aktualitātēm, kā arī devās apskatīt LBTU Mācību un pētījuma saimniecību "Vecauce" un Dārzkopības institūtu.

Līdz šim LBTU Jelgavā īsteno jau vairākas studiju programmas sadarbībā ar Uzbekistānu – akadēmiskā bakalaura studiju programmu "Ekonomika / Economics", akadēmiskā bakalaura studiju programmu "Pārtikas kvalitāte un inovācijas / Food Quality and Innovations", profesionālā bakalaura studiju programmu "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai" un akadēmiskā maģistra studiju programmu "Pārtikas zinātne / Food Science".

Pievienots 17/05/2023