Pārlekt uz galveno saturu

Lauku kopienu stiprināšanai izveidota jauna maģistra studiju programma

Attēla autors: No LLU arhīva

Migrācijas radītie izaicinājumi lauku teritorijās, būtiski samazinoties iedzīvotāju skaitam, ir kompleksa sociāla problēma, kuras risināšanā nepieciešams iesaistīt izglītotus speciālistus, kas ne vien spēj administrēt procesus pašvaldībās, bet arī tos vadīt un uzlabot, uzlūkojot ikvienu teritoriju kā vienotu sistēmu.

Tā kā šie izaicinājumi ir kopīgi visām trijām Baltijas valstīm, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) un Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte kopīgi ar kolēģiem no Vitauta Dižā universitātes Lietuvā 2020. gada oktobrī uzsāka starpdisciplināras kopīgās maģistra studiju programmas "Rural Community Development / Lauku kopienu attīstība" izveidi, kas noslēgsies 2023. gada 31. augustā.

Jaunizveidotās programmas mērķis ir pilnveidot lauku kopienu speciālistu profesionālās prasmes, īpašu uzmanību pievēršot atbalsta sistēmai un inovatīvajiem risinājumiem, kas nepieciešami, lai stiprinātu lauku kopienas, tādējādi ļaujot programmas absolventiem gūt panākumus kā ekspertiem, konsultantiem un vadītājiem nacionālajos, starptautiskajos uzņēmumos vai valsts sektora organizācijās. Studijas palīdzēs izprast sabiedrības problēmas plašā perspektīvā un meklēt tām visaptverošus risinājumus.

Kā informē LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) docente un projekta vadītāja Jolanta Millere: "Projekts ietver arī citas aktivitātes, kā, piemēram, izveidoti divi pieaugušo izglītības kursi "Lauku socioloģija" un "Lauku mazā, mikro un sociālā uzņēmējdarbība", kas tiks nodrošināti ar LBTU Mūžizglītības centra starpniecību latviešu valodā, kā arī izveidots atvērtais tiešsaistes kurss (MOOC), kurā iekļauti materiāli par sociālo uzņēmējdarbību un lauku kopienu attīstības specifiku Rumānijā, Somijā, Igaunijā, Lietuvā un Latvijā."

Programmas absolventi iegūs sociālo zinātņu maģistra grādu socioloģijā un tās īstenošana plānota angļu valodā, iesaistoties visu trīs universitāšu mācībspēkiem. Katra universitāte īstenos tos studiju kursus, kuros tām ir visspēcīgākās kompetences un zināšanas. Studiju ilgums programmā būs 2 gadi, no kuriem pirmajā semestrī studenti apmeklēs lekcijas Latvijā, bet pēc tam - Igaunijā.

"Mācībspēku un vietējo kopienu pārstāvju savstarpējā sadarbība un pieredze sniegs topošajiem speciālistiem starptautisku pieredzi, kā arī iespēju iepazīties ar labās prakses piemēriem kaimiņvalstīs un ar lauku kopienu attīstību saistīto izaicinājumu specifiku un iespējamos inovatīvos risinājumus. Turklāt Baltijas valstīs nav līdzīgu maģistra studiju programmu, kas apvienotu trīs svarīgus aspektus - lauku socioloģiju, sociālās uzņēmējdarbības jautājumus un vides aspektus," papildina J. Millere.

Izvēloties maģistra studiju programmu, studējošie apgūs tādus studiju kursus kā "Lauku socioloģija", "Demogrāfiskie procesi un apdzīvojums laukos", "Lauku uzņēmumu praktiskie aspekti", "Lauku sociālā partnerība un inovācijas" un citus. Studējošajiem tiks sniegta iespēja gūt starpdisciplināras zināšanas par daudziem, ar lauku kopienu attīstību saistītiem aspektiem, piemēram, par kultūru kā ilgtspējīgas lauku attīstības instrumentu, viedajiem ciematiem, kā arī uz attiecībām balstītas vietas attīstību, sociālo un organizatorisko kapitālu.

Savukārt MOOC piedāvā bezmaksas un elastīgas studiju iespējas (online) par konkrētām pieaugušo izglītības tēmām, kā arī papildu iespēju dalīties ar viedokļiem un pieredzi bez formālas saistības. Kad dalībnieks pabeidz kursu, atbilstoši visām prasībām, viņš saņems sertifikātu, ko var pielīdzināt dažu augstskolu kredītpunktiem. Arī tad, ja tas nav iespējams, sertifikāts kalpos kā apliecinājums, ka konkrētais kurss ir apgūts un ir papildinātas zināšanas par konkrēto tēmu.

Maģistra studiju programma "Lauku kopienu attīstība" būs jau otrā kopīgā maģistra studiju programma Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē, kas tiks īstenota kopā ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem. Šobrīd interesentiem līdzīgā formā ir iespēja studēt programmā "Agri-food Business Management / Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana", kuras absolventi iegūst maģistra grādu vadībzinātnē.

Raksta fotogrāfijai ir ilustratīva nozīme (www.pexels.com). 

Pievienots 23/08/2023