Pārlekt uz galveno saturu

Imatrikulēti 1185 jaunie Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes studenti

Attēla autors: No LLU arhīva

4. septembrī Jelgavas pils pagalmā aizvadīts Imatrikulācijas akts, kurā, piedaloties visu fakultāšu pirmā kursa studentiem, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) vadībai, mācībspēkiem un viesiem, tika svinīgi sveikti LBTU studentu saimē 1185 jaunie studenti, kuri studijas Jelgavā uzsāk šajā rudenī. 

Atklājot pasākumu, svinīgus vārdus klātesošajiem veltīja LBTU rektore Irina Pilvere: "Sveicu jūs ar izdarīto izvēli – kļūt par mūsu universitātes studentiem. Jūs variet būt lepni, ka studēsiet vienā no četrām zinātņu augstskolām Latvijā. Jūsu studiju dzīve Jelgavā būs bezgala aizrautīga un es ceru, ka jūs visi veiksmīgi tiksiet galā ar studiju kursiem. Nebaidieties no izaicinājumiem un ejiet droši līdz mērķim – iegūt augstākās izglītības diplomu savā izvēlētajā profesijā. Mēs sniegsim jums nepieciešamās zināšanas, taču aicinu izmantot arī piedāvātās iespējas ne tikai studiju procesā, bet arī ārpus tā. Esiet aktīvi, iesaistieties universitātes un fakultāšu studējošās pašpārvaldēs, pievienojieties mūsu mākslinieciskajiem kolektīviem un sportojiet. Lai šis sākums jums nes prieku!"

Svinīgās ceremonijas laikā ar jaunā studiju gada sākšanos sveica arī Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) valsts sekretāra vietnieks klimata politikas jomā Dagnis Dubrovskis, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, LBTU Studējošo pašpārvaldes vadītāja Renāte Silakalne, studentu korporāciju un biedrību pārstāvis Pauls Jaks, biedrības "Latvijas Jauno zemnieku kluba" valdes priekšsēdētāja Sandra Eimane un LBTU Senāta stipendiāts ieguvējs Lauris Rušķo. Līdz ar studentu himnas "Gaudeamus" atskaņošanu, jaunieši tika oficiāli imatrikulēti, kļūstot par pilntiesīgiem universitātes studentiem.

Sveicot LBTU pirmkursniekus, Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks klimata politikas jomā Dagnis Dubrovskis izcēla divas nozīmīgas vērtības: "Pirmkārt, kā reiz teicis Kārlis Ulmanis, tad "zināšanas ir kā magnēts, kas pievelk labklājību". Tādēļ es ceru un novēlu jums, lai iegūtās zināšanas jūs virzītu labklājības un veiksmes virzienā. Otrkārt, citējot Jāni Raini, "lai ir grūti, vajag spēt, stipram būt un uzvarēt". Esiet stipri un uzvariet!"

Lai gan Zemkopības ministrijas zemkopības ministrs Didzis Šmits nevarēja ierasties klātienē, viņš universitātes saimei atsūtīja sveicienu: "Šodien ir nozīmīgā diena, kad jūs, jaunie studenti, pilntiesīgi iekļaujaties Latvijas studentijā. Tagad jūs esat pilnībā piederīgi mūsu augstskolai Jelgavā, kuras telpās ilgāk nekā astoņus gadu desmitus veidojas un pilnveidojas Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības, veterinārmedicīnas un pārtikas ražošanas labākie profesionāļi. Jaunieši, jūsu universitātes studiju programmas ir ļoti svarīgas ne vien Zemkopības ministrijas pārstāvētajām nozarēm, bet arī visas mūsu valsts tautsaimniecībai. Tādēļ mudinu jūs studēt un apgūt visu, ko universitāte jums sniegs, un mudinu turpināt mācīties arī pēc diploma saņemšanas! Jo pašlaik zinātnes un tehnoloģiju attīstība noris neaptverami strauji, tādēļ patiešām mūsdienīgas zināšanas un prasmes ir ikviena profesionāļa ikdienas nepieciešamība. Mēs ļoti gaidām jūsu iesaistīšanos Latvijas tautsaimniecības attīstībā, jo mūsu valstij ir vajadzīgi zinoši un prasmīgi savas jomas speciālisti šī vārda vislabākajā nozīmē."

Tāpat D. Šmits savā sveicienā akcentēja pārmaiņas, kas skar universitāti no 2023. gada 1. septembra un noslēgumā izteica vēlējumu LBTU lielajai saimei: "Jaunais mācību gads universitātē šogad ir atšķirīgs no iepriekšējiem, jo notikušas nozīmīgas izmaiņas augstskolas struktūrā. Sekojot ekonomikas pašreizējam pieprasījumam un tendencēm, ir apvienotas vairākas fakultātes, pārejot no astoņu fakultāšu dalījuma uz piecām. Šādā fakultāšu apvienojumā saskatām labas iespējas ne vien koncentrēt zinātņu resursus, bet arī sniegt studentiem starpdisciplināras zināšanas. Tas ir īpaši aktuāli Latvijas kā mazas un atvērtas ekonomikas konkurētspējas stiprināšanai. Vēlu savstarpēju sapratni un prasmi atbalstīt citam citu jaunu zināšanu apguvē! Sveicu jūs ar studiju gada sākšanos!"

Pasākuma izskaņā, turpinot 2012. gadā aizsākto tradīciju - Akadēmiskā ceļa veidošanu, par godu pirmā kursa studentiem gājēju celiņā tika guldīta 30x30 cm liela bruģakmens plāksne ar gada skaitli. Akadēmiskais ceļš kalpo gan kā simbols izaicinājumiem un šķēršļiem ceļā uz augstāko izglītību, gan kā vieta, kur pēc gadiem satikties un salidojumos gremdēties atmiņu stāstos.

Kopumā 2023./2024. studiju gadā LBTU pulkam pievienosies 294 IITF - Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte (bij. Tehniskā fakultāte un Informācijas tehnoloģiju fakultāte), 369 MVZF - Meža un vides zinātņu fakultāte (bij. Meža fakultāte un Vides un būvzinātņu fakultāte), 183 LPTF - Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāti (bij. Lauksaimniecības fakultāte un Pārtikas tehnoloģijas fakultāte), 253 ESAF - Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte un 86 VMF – Veterinārmedicīnas fakultāte. Septembra mēnesī LBTU studentu pulkam pievienosies arī ārvalstu studenti.

Pievienots 04/09/2023