Pārlekt uz galveno saturu

LBTU stiprinās sadarbību ar Ozolnieku vidusskolu

Attēla autors: No LLU arhīva

Septembra sākumā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU, iepriekš LLU) viesojās Ozolnieku vidusskolas vadība, lai iepazītos ar universitātē izveidoto studiju vidi un iespējām konkrētu mācību priekšmetu padziļinātā apguvē. Skolas vadība tikās ar Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes (LPTF) Pārtikas institūta mācībspēkiem, kuri īsteno ar mikrobioloģiju saistītu tēmu apguvi.

LPTF Pārtikas institūts ir Latvijā unikāls pārtikas zinātnes un studiju centrs, kurā augstāko izglītību iegūst topošie pārtikas tehnologi un inovatori, kā arī ēdināšanas sektora vadītāji. Institūtā izveidotā infrastruktūra un iekārtas paver iespējas arī radīt jaunus pārtikas produktus, tos testēt un izvērtēt, ko izmanto virkne Latvijas pārtikas uzņēmēju.

Turklāt aizvadītajā gadā institūta mācībspēkus un studiju vidi jaunu zināšanu iegūšanai pirmo reizi izmantoja arī viena skolēnu grupa, kas visa mācību gada garumā apguva mikrobioloģiju padziļinātā līmenī.

Kā skaidroja institūta lektore Gita Krūmiņa-Zemture, tiekoties ar Ozolnieku vidusskolas kolēģiem, universitāte ir izstrādājusi atsevišķu tematu stundu plānu mikrobioloģijā un to zinošu mācībspēku vadībā ar atbilstošām tehnoloģijām var realizēt. Abas puses vienojās, ka līdzīgas iespējas 2023./2024. mācību gadā tiks nodrošinātas arī Ozolnieku vidusskolas skolēniem. Skolēniem tas dod iespēju iegūt papildus kompetences konkrētajā mācību priekšmetā, labāk sagatavoties centralizētajiem eksāmeniem un studijām augstskolu programmās, kur bioloģijas zināšanām ir būtiska nozīme.

Papildus tikšanās laikā pārrunātas iespējas konsultēties par skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi un tiem nepieciešamo laboratorijas darbu īstenošanu institūtā. Jāpiebilst, ka iepriekš Ozolnieku vidusskolas skolotāji šādi jau sadarbojušies ar universitātes mācībspēkiem.

Plānots, ka Ozolnieku vidusskolas vadība un skolotāji septembra otrā pusē viesosies arī LBTU Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātē, kas interesentiem piedāvā iespējas apgūt programmēšanas pamatiemaņas Neklātienes programmēšanas skolā. Fakultāte specializējas inženierzinātņu, dizaina un IT programmu īstenošanā un izveidojusi tām atbilstošu studiju vidi.

LBTU un Ozolnieku vidusskolas kopīgās aktivitātes norisinās noslēgtā sadarbības līguma ietvaros.

Pievienots 12/09/2023