Pārlekt uz galveno saturu

Sveikta Jāņa Čakstes stipendijas ieguvēja Sāra Meirēna

Attēla autors: No LLU arhīva

Katru gadu 14. septembrī tiek atzīmēta Latvijas Republikas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimšanas diena, kurā, suminot prezidentu, tiek nolikti ziedi pie viņa pieminekļa Jelgavā un pasniegta J. Čakstes vārdā nosauktās stipendijas apliecība vienam Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU, iepriekš LLU) studentam viņa dzimtajās mājās "Auči". Šogad J. Čakstem aprit 164. gadskārta un tajā par viņa vārdā nosauktās stipendijas ieguvēju kļuva Sāra Meirēna.

Universitātē J. Čakstes vārdā nosauktā stipendija piešķirta jau 17. reizi. Šajā studiju gadā, aizstāvot zinātniski pētniecisko darbu "Brīvība. Neatkarība. Demokrātija.", to ieguva topošā bakalaura grāda īpašniece no Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes (LPTF) profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība".

Studente zinātniski pētnieciskajā darbā analizēja jēdzienus - brīvība, neatkarība un demokrātija, Latviju kā demokrātisku valsti, demokrātiskas valsts plusus un mīnusus, J. Čakstes ieguldījumu Latvijas valsts labā, kā arī noslēgumā izteica savus secinājumus par izstrādāto tēmu.

Savā noslēguma darbā viņa raksta: "Savas prezidentūras laikā J. Čakste nenogurstoši strādāja pie Latvijas demokrātisko institūciju stiprināšanas un valsts starptautiskās atpazīstamības veicināšanas. Viņam bija izšķiroša loma sarunās par Latvijas uzņemšanu Nāciju līgā 1921. gadā, kas palīdzēja izveidot Latviju kā leģitīmu un suverēnu Nāciju starptautiskajā arēnā. J. Čakste neatlaidīgi iestājās par latviešu kultūras un valodas attīstību, iedrošināja latviešus novērtēt un godāt šīs vērtības. J. Čakste bija ne tikai devums Latvijas demokrātijā un kultūras mantojumā, bet arī cienījams jurists un zinātnieks. Viņš sarakstījis vairākas grāmatas par tiesību teoriju un pirms ievēlēšanas prezidenta amatā kalpojis par tiesnesi Latvijas Augstākajā tiesā. J. Čakstes ieguldījums Latvijas Republikas veidošanā ir neizmērāms un ievērojams. Viņa vadība un veltījums demokrātijai, kultūrai un jurisprudencei palīdzēja nodibināt Latviju kā suverēnu nāciju un lika pamatus tās turpmākajiem panākumiem. Viņu atceras kā vienu no Latvijas nozīmīgākajiem un ietekmīgākajiem valstsvīriem. Būdams prezidents, J. Čakste strādāja, lai Latviju izveidotu par demokrātisku un neatkarīgu valsti, neskatoties uz politiskās nestabilitātes un ekonomisko grūtību izaicinājumiem. Viņš uzskatīja ka smags darbs, drosme, akurātība un zināšanas ir pamats sasniegumiem, šīs vērtības viņš sludināja arī savas prezidentūras laikā."

Tāpat Sāra izceļ: "J. Čakste ticēja, ka Latvijas pilsoņi bija un ir tie, kas vieno tautu un izveidoja demokrātisku, neatkarīgu valsti. Pateicoties, mērķtiecīgām un neatlaidīgām personībām kā J. Čakste, kas spēj iedvesmot, iedrošināt un vienot tautu, sludinot visiem kopīgas vērtības, Latvija atguva savu neatkarību. Šogad Latvija svinēs jau savu 105. neatkarības gadu."

Stipendiāte ir Rūjienas un šobrīd ar labām sekmēm studē 4. kursā. "Esmu liela patriote savai mazajai pilsētiņai Rūjienai, patīk lauku idille un nākotni plānoju saistīt ar laukiem, tādēļ arī izvēlējos studēt agronomiju. Man patīk sevi izaicināt, nebaidos no kļūdām un nepadodos pie grūtībām. Jau kopš bērnības aktīvi iesaistos vecāku zemnieku saimniecībā, kas nodarbojas ar graudkopību. Ikdienā es palīdzu ne tikai saimniecības darbos un pievedu rezerves daļas tehnikai, bet arī noņemu augsnes paraugus analīzes," tā Sāra.

Stipendiāte sevi raksturo kā pozitīvu, mērķtiecīgu un neatlaidīgu jaunieti, ko pierāda arī viņas aktīvā darbība zirgkopības nozarē, pasniedzot treniņus jāšanas sportā un darbojoties Rūjienas jauniešu centrā, kur cenšas palīdzēt radīt atvērtu, aktīvu un saprotošu vidi. Sāra 2. kursā bija savas fakultātes studējošo pašpārvaldes sponsoru virziena vadītāja, bet šobrīd izstrādā noslēguma darbu Agroresursu un ekonomikas institūtā par kailgraudu miežu perspektīvo līniju salīdzinājumu, veicot gan visas nepieciešamās kvalitātes un kvantitātes analīzes, gan piedaloties sējas un kulšanas darbos.

Stipendijas apliecību Sāra Meirēne saņēma J. Čakstes dzimtas mājās "Auči", Jelgavas novadā, klātesot J. Čakstes ģimenei, Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes (LPTF) dekānei Dacei Siliņa,  Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada domes pārstāvjiem un citiem viesiem. Svinīgais pasākums ir ikgadēja tradīcija, kas vienmēr notiek bijušā prezidenta dzimšanas dienā un kurā tiek sumināts gan viņa devums Latvijas valstij, gan jauno stipendiātu darbs vēsturisko notikumu atspoguļošanā un popularizēšanā.

J. Čakstes stipendija dibināta LBTU Attīstības fondā 2006. gadā, lai finansiāli atbalstītu studējošo pētniecisko un radošo darbību. Stipendiju 224 eiro apmērā 10 mēnešus saņem viens students, kuru par labāko atzīst universitātes izveidota komisija un Čakstes ģimenes pārstāvji.

Plašāka informācija par citām LBTU Attīstības fonda stipendijām atrodama universitātes mājaslapā.

Pievienots 15/09/2023