Pārlekt uz galveno saturu

LBTU un "Ziemeļlatvijas meži" turpina sadarbību mežizglītībā, organizējot inovāciju ideju konkursu

Attēla autors: No LLU arhīva

Lai sekmētu mijiedarbību starp akadēmisko un biznesa vidi nākamo nozares speciālistu sagatavošanā, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU, iepriekš LLU) Meža un vides zinātņu fakultāte (MVZF) un SIA "Ziemeļlatvijas meži" arī šajā studiju gadā turpina sadarbību, organizējot mežiglītības lekcijas un inovāciju ideju konkursu LBTU studentiem.    

LBTU un "Ziemeļlatvijas meži" ilgtermiņa sadarbība ietver universitātes un biznesa vides ciešu mijiedarbību studiju procesa ietvaros, kurā liela loma ir ilggadējo nozares ekspertu pieredzes nodošanai topošajiem speciālistiem. Sadarbības ietvaros plānota "Ziemeļlatvijas meži" ekspertu dalība vieslekcijās LBTU Meža un vides zinātņu fakultātes studentiem. Ekspertu komandas vidū ir arī vairāki LBTU Meža un vides zinātņu fakultātes absolventi, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Dulle-Sūniņa.

"Profesionālās pieredzes apmaiņa ir unikāla iespēja ikvienam studentam jau studiju laikā papildus iepazīties ar praktiskām un nozarei specifiskām prasmēm. Esmu pārliecināta, ka tas palīdzēs jaunajiem speciālistiem daudz veiksmīgāk un efektīvāk iekļauties darba tirgū. To jau no iepriekšējā gada sadarbības, esam novērojuši sadarbojoties ar LBTU Meža un vides zinātņu fakultātes studentiem, kas savu profesionālo ceļu izvēlējušies iet kopā ar "Ziemeļlatvijas meži". Tas ir mūsu ieguldījums nozares kopējā attīstībā un ilgtspējā, jo izglītots un zinošs jaunais speciālists var būt vērtīgs pienesums nozarei kopumā," norāda "Ziemeļlatvijas meži" valdes locekle Vera Dorohova. 

Savukārt LBTU pārstāvis, docents Agris Zimelis uzsvēra, ka: "Mežizglītības mācību procesa ietvaros ir svarīgi rast iespēju maksimāli apvienot akadēmiskās zināšanas un nozares profesionāļu praktisko pieredzi, tādējādi veicinot mūsdienīgu un darba tirgum atbilstošu augstākās izglītības studiju programmu piedāvājumu. LBTU Meža un vides zinātņu fakultātes studenti to augstu novērtē, apgūstot jaunas zināšanas gan mācību procesā, gan pārbaudot tās praksē un piedaloties inovāciju ideju konkursā, kas jau otro gadu tiek organizēts sadarbībā ar "Ziemeļlatvijas meži". Tā ir vienreizēja iespēja studiju procesa ietvaros mācīties no nozares vadošajiem līderiem."

Sadarbības ietvaros "Ziemeļlatvijas meži" speciālisti kā vieslektori un mentori sniegs atbalstu LBTU Meža un vides zinātņu fakultātes studentiem studiju programmas apguvē un praktisko darbu izstrādē. "Ziemeļlatvijas meži" speciālisti palīdzēs papildināt studentu zināšanas ar mūsdienās būtiskām mežsaimniecības speciālista kompetencēm: ilgtspējīgu apsaimniekošanu, dažādu mežsaimniecības projektu finanšu plūsmu veidošanu un analītiku, Eiropas struktūrfondu piesaisti, kā arī inovāciju lomu un sekmīgu pielietošanu mežsaimniecībā.

Novembrī plānots izsludināt jau otro studentu inovāciju ideju konkursu ar nolūku veicināt inovatīvo ideju iniciēšanu meža apsaimniekošanā, piesaistot arī citu fakultāšu un nozaru jaunos talantus. Tā būs lieliska iespēja ikvienam studentam ne tikai radīt vērtīgas idejas, bet arī pārbaudīt iegūtās zināšanas praktiskā vidē un saņemt finansiālu atbalsta stipendiju savas idejas attīstīšanai.

Pievienots 14/11/2023