Pārlekt uz galveno saturu

LBTU un AS "Latvijas Valsts meži" turpina sadarbību meža nozares augstākās izglītības un zinātnes attīstībā

Attēla autors: No LLU arhīva

7. decembrī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU) tika noslēgts sadarbības līgums ar AS "Latvijas Valsts meži", kā mērķis ir attīstīt meža nozares augstāko izglītību un zinātni, kā arī veicināt speciālistu sagatavošanu atbilstoši nozares vajadzībām.

Noslēgtā vienošanās paredz ciešāku sadarbību ar LBTU Meža un vides zinātņu fakultāti (MVZF) vairākās nozīmīgās jomās – izglītības satura jautājumos, akadēmiskā personāla tālākizglītībā, studējošo izglītībā, LBTU un fakultātes stratēģiskās attīstības nodrošināšanā, kā arī kvalificētu nozares speciālistu sagatavošanā.

Izglītības satura jautājumos abas puses apņemas veidot jaunas, nozarei nozīmīgas augstākās izglītības programmas, vai aktualizēt esošo programmu saturu, aktualizēt profesionālo prakšu programmu saturu, sniegt atbalstu praktisku iemaņu apguvē darba vidē un prakses ietvaros, piedāvāt aktuālus tematus studiju noslēgumu darbiem un piedalīties to izstrādē, atbalstīt ar IT programmatūras nodrošinājumu, nodrošināt uzņēmuma speciālistu atbalstu studiju procesā – lekcijas par aktualitātēm un tehnoloģijām meža nozarē un mežsaimniecībā, kā arī demonstrēt uzņēmuma darbībā lietotās tehnoloģijas.

Savukārt akadēmiskā personāla tālākizglītības jomā tiks piedāvāta iespēja stažēties uzņēmuma struktūrvienībās un iesaistīties rīkotajos mācību semināros. Turklāt studentiem paredzēts sniegt atbalstu dalībai ideju izaicinājumu konkursos, piedāvāt prakses vietas un stipendiju programmas. 

Bez tam nupat noslēgtajā līgumā ir ietverta arī vēlme līdzdarboties LBTU un Meža un vides zinātņu fakultātes stratēģiskās attīstības nodrošināšanā, kas paredz kopīgu projektu izstrādāšanu un ieviešanu, kā arī atbalstīt fakultātes studiju procesam nepieciešamā aprīkojuma un studiju materiālu pilnveidi. Plānots arī, ka AS "Latvijas Valsts meži" pārstāvji darbosies LBTU Padomnieku konventā.

Līguma parakstīšanā piedalījās LBTU rektore Irina Pilvere, Meža un vides zinātņu fakultātes (MVZF) dekāns Linards Sisenis un AS "Latvijas Valsts meži" valdes priekšsēdētājs Pēteris Putniņš.

Pievienots 08/12/2023