Pārlekt uz galveno saturu

Sveiktas "Altum" un Jelgavas valstspilsētas domes konkursu balvu laureātes – Inese Skapste un Samanta Cielava

Attēla autors: No LLU arhīva

20. decembrī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Aulā norisinājās svinīgā Konveta sēde, kurā tradicionāli tika sveikti Attīstības finanšu institūcijas "Altum" un Jelgavas valstspilsētas konkursu balvu laureāti. Tie ir LBTU izstrādāti studiju noslēguma darbi, kas veltīti lauku attīstības veicināšanai un Jelgavas un Zemgales reģionam nozīmīgu tēmu izpētei.

Attīstības finanšu institūcijas “Altum” balva jau vairākus gadus tiek pasniegta jaunajiem zinātniekiem par ieguldījumu lauku attīstības zinātniskajos pētījumos un pētījumiem, kas veicina lauku attīstību, to modernizāciju, uzņēmējdarbību, efektīvu finanšu līdzekļu izmantošanu.

Decembrī "Altum" balva piešķirta vienam izstrādātajam pētījumam – Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) akadēmiskās maģistra studiju programmas "Ekonomika" absolventei Inesei Skapstei par darbu "Jūras aļģu ekstrakta pielietošanas novērtējums bioloģiskajā lauksaimniecībā" (darba vadītāja: profesore, Dr.oec. Aina Dobele).

Laureātes maģistra darba mērķis bija veikt integrētu pētījumu, lai novērtētu Latvijā izskaloto jūras aļģu ekstrakta iespējamo lietojumu bioloģiskajā lauksaimniecībā ražības veicināšanai.

Maģistra darbā tika identificēta bioloģiskās lauksaimniecības loma ilgtspējīgas attīstības kontekstā, kā arī apzināts bioloģiskās lauksaimniecības normatīvais ietvars un novērtēti bioloģiskās lauksaimniecības attīstību ietekmējošie faktori Latvijā. Novērtējumā tika izmantota SVID metode, kas kombinēta ar ekspertmetodi. Tāpat I. Skapste savā darbā aprēķināja atšķirību starp bioloģiski un konvenciāli audzētu kultūraugu ražības rādītājiem un noteica augu aizsardzības līdzekļu komponentes ietekme. Veicot laboratoriskus testus un ekonomiskus aprēķinus, tika izpētīts jūras aļģu ekstrakta potenciāls ražības veicināšanā bioloģiskajā lauksaimniecībā. Darba autore kā priekšlikumu izvirza uzņēmuma vadībai turpināt trīspusējo sadarbību P&A&I, kas sevī iekļautu fokusētu, uz ilgtspējīgu produktu attīstību orientētu investoru piesaisti, validācijas procesa turpināšanu ar Latvijas universitāšu laboratorijām un biznesa modeļa attīstību, apzinot tā mērogojamības un diversifikācija kontekstu.

Savukārt Jelgavas valstspilsētas domes balva, kas izveidota 2018. gadā, tiek pasniegta jaunajiem zinātniekiem, lai veicinātu Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona attīstību, atbalstītu zinātniskās izstrādnes un jaunatnes interesi par zinātni. Šo balvu ieguva  akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Ekonomika" absolvente Samanta Cielava par veikto noslēguma darbu "Digitālā transformācija kā Jelgavas valstspilsētas efektīvas darbības veicinātāja" (darba vadītājs: asociētais profesors, Dr.oec. Kaspars Naglis-Liepa).

S. Cielavas darba mērķis bija novērtēt Jelgavas valstspilsētas digitālās vides brieduma līmeni un tā attīstību pēc digitalizācijas analīzes vērtēšanas metodikas Latvijā, kā arī noteica pārvalžu efektīvas darbības principus.

Bakalaura darbā viņa izstrādāja valsts pārvaldes darbības efektivitātes aprēķina metodiku, kas balstās uz faktoru būtiskuma aprēķinu. Šis aprēķins tika veikts par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Valsts zemes dienestu, lai salīdzinātu abu iestāžu darbības efektivitāti, sniedzot arī priekšlikumus. Darba ietvaros tika izveidota fokusgrupa, kurā tika salīdzināti dažādu ekspertu viedokļi, noteikti valsts pārvaldes efektivitātes darbības ietekmējošie faktori un definēts kopējs termins “efektīva valsts pārvalde”. Jauniete darbu veica no 2018. gada līdz 2023. gadam.

Pievienots 21/12/2023