Pārlekt uz galveno saturu

Iegūts zinātniskais doktora grāds par zaļā publiskā iepirkuma un bioloģiskās pārtikas sistēmas izpēti

Attēla autors: No LLU arhīva

15. martā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (LBTU ESAF) promocijas darbu "Zaļais publiskais iepirkums kā bioloģiskās pārtikas sistēmas elements Latvijā / Green public procurement as an element of the organic food system in Latvia" aizstāvēja Lāsma Aļeksējeva un ieguva zinātnes doktora grādu zinātnes doktors (Ph.D.) sociālās zinātnēs.

Promocijas darba mērķis ir noteikt bioloģiskās pārtikas sistēmas attīstības priekšnoteikumus, izmantojot zaļo publisko iepirkumu (ZPI) bioloģiskās pārtikas noieta palielināšanai vispārizglītojošajās skolās Latvijā.

"Lai palielinātu pārtikas nozares ilgtspēju, EK 2020. gada maijā izstrādāja divas stratēģijas – "Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju", lai panāktu dabas atjaunošanās procesus, un stratēģiju "No lauka līdz galdam" godīgas, veselīgas un videi draudzīgas pārtikas sistēmas izveidei. Stratēģijas "No lauka līdz galdam" īstenošanā liela uzmanība ir pievērsta bioloģiskās, lauksaimniecībā apsaimniekotās, zemes platības palielināšanai, lai sekmētu bioloģiskās produkcijas apjoma pieaugumu un kvalitatīvas, drošas un veselīgas pārtikas pieejamību patērētājiem par konkurētspējīgu cenu. Viens no rīcības virzieniem gan ES, gan Latvijā, kā panākt ilgtspējīgas bioloģiskās pārtikas sistēmas attīstību, ir veicināt bioloģisko produktu pieprasījumu un palielināt patērētāju uzticību bioloģiskajā lauksaimniecībā ražotai produkcijai. Lai sasniegtu šo mērķi, rīcības plānā viens no darbības rezultātiem ir zaļā publiskā iepirkuma veicināšana pārtikas piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā. Tā ietvaros Latvijā pēdējos gados īpaši aktīvi tiek diskutēts par kvalitatīvas maltītes nodrošināšanu bērnu ēdināšanā vispārizglītojošajās skolās un bērnudārzos. Pamats tam ir negatīvās dinamikas rādītāji par Latvijas skolēnu fizisko veselību, kā arī uztura paradumu maiņa, attieksme un zināšanas par pārtiku," stāsta jaunā zinātniece L. Aļeksējeva.

Tāpat viņa papildina, ka "Latvijā ir izstrādāta zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) politika. Pārtikas produktu piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos ZPI kritēriju piemērošana ir obligāta kopš 2017. gada 1. jūlija. Viena no tehniskās specifikācijas prasībām attiecībā uz pārtikas produktu kvalitāti nosaka iepirkt 50% bioloģiski ražotu pienu, kefīru un 20% bioloģiski ražotus graudaugus. Noteiktie kritēriji veicina bioloģiskās pārtikas īpatsvara pieaugumu ZPI, taču vietējo bioloģiskās pārtikas ražotāju iesaiste šajos iepirkumos ir zema. Ik gadu vidēji tikai 3% bioloģiskās pārtikas ražotāju produkciju realizē ZPI."

Lai sasniegtu darba mērķi, ir izstrādāti četri darba uzdevumi - izpētīti bioloģiskās pārtikas sistēmas un zaļā publiskā iepirkuma teorētiskie, tiesiskie un ekonomiskie aspekti, analizēta bioloģiskās pārtikas sistēmas attīstība un ZPI līdzšinējā virzība Latvijā, identificēti šķēršļi un pārvaldības instrumenti ZPI pārtikas un ēdināšanas pakalpojumiem Latvijā, kā arī noteikti efektīvākie ZPI pārvaldības instrumenti definētajiem šķēršļiem bioloģiskās pārtikas īpatsvara palielināšanai vispārizglītojošajās skolās Latvijā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, Dr.oec. Modrīte Pelše (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4566-8229).

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts un kopsavilkuma pilnais teksts būs pieejami bibliotēkas repozitorijā ārpus LBTU tīklā.

Pievienots 15/03/2024