Pārlekt uz galveno saturu

Promocijas darbā pēta iepakojuma ietekmi uz dējējvistu olu produktu kvalitāti

Attēla autors: No LLU arhīva

22. martā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātē (LBTU LPTF) promocijas darbu "Iepakojuma ietekme uz dējējvistu olu produktu kvalitāti" aizstāvēja Vjačeslavs Kočetkovs (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8511-4143) un ieguva zinātnes doktora grādu inženierzinātnēs un tehnoloģijās.

Promocijas darba mērķis ir noteikt dējējvistu olu kvalitāti uzglabāšanas laikā un definēt optimālo realizācijas laiku pasterizētai un iepakotai šķidrai olu masai, nosakot fizikāli-ķīmiskos un mikrobioloģiskos rādītājus.

"Olas ir būtisks olbaltumvielu avots, un tās lieto visā pasaulē. Uzturvērtības ziņā tās ir pilnvērtīgs pārtikas produkts, kas nepieciešams organisma funkcionēšanas un labsajūtas nodrošināšanai. Vistu olu mērķauditoriju veido galvenokārt mājsaimniecības, bet olu produkti (šķidrie un sausie) ir ļoti ērti lietošanā un pieprasīti rūpniecisko pārtikas produktu ražotāju vidū. Salīdzinošs lētums un pieejamība olas līdz ar zivīm padara par vienu no vissvarīgākajiem dzīvnieku olbaltumvielu avotiem visos valstu iedzīvotājiem. Bagātākās pasaules daļās olas veido veselīgu uztura kopumu. Pieprasījums pēc olu ražošanas visā pasaulē joprojām strauji pieaug. Pēdējo piecpadsmit gadu laikā olu patēriņš ir pieaudzis par vismaz 40 %. Mūsdienās lielāko daļu olu joprojām pārdod nepārstrādātā veidā, taču pēdējo gadu laikā pārstrādāto olu un olu produktu izmantošana ir ievērojami palielinājusies. Tiek lēsts, ka Eiropā no 20 līdz 25 % olu tiek pārstrādātas olu produktos, un ir sagaidāms, ka līdz 2025. gadam šis skaitlis varētu būt 30 % līdz 35 %. ASV faktiskais procents jau ir lielāks par 30 %, un, saskaņā ar ASV pieejamo informāciju, šis skaitlis līdz 2030. gadam būs tuvu 40 % vai 1.74 miljoniem tonnām," skaidro V. Kočetkovs.

Promocijas darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi - analizētas un salīdzinātas olu čaumalu morfoloģiskās īpašības un olu fizikāliķīmiskie parametri, kas iegūti no trīs šķirņu dējējvistām, kas turētas sprostos un ārpus sprostu apstākļos, veikts pasterizētās un iepakotās šķidrās olu masas kvalitātes izmaiņu novērtējums uzglabāšanas laikā četru veidu iepakojumos, noskaidrots ražotāju, tirgotāju un patērētāju viedoklis, zināšanas un gatavība pieņemt olu masu konvencionālā un viedā iepakojumā, kā arī izvērtēta iespējamība izmantot viedo iepakojumu olu masas iepakošanai.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji: LBTU Dr.sc.ing. Sandra Muižniece-Brasava (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6033-6241) un LBTU Dr.sc.ing. Vitalijs Radenkovs (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9443-3525).

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LBTU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē.

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts un kopsavilkuma pilnais teksts būs pieejami bibliotēkas repozitorijā tikai universitātes (LBTU) tīklā.

Pievienots 25/03/2024