Pārlekt uz galveno saturu

Rada jaunas idejas bioloģiskās izcelsmes izejvielu izmantošanai

Martā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) zinātnieki pulcēja vienkopus uzņēmējus, tehnoloģiju nodrošinātājus bioekonomikas nozarēm, sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, pētniekus un politikas veidotājus, lai visas iesaistītās puses iegūtu jaunas zināšanas un izpratni par aprites ekonomikas principiem bioloģisko izejvielu pārstrādē. Viņu uzdevums bija radīt inovatīvas idejas bioloģiskas izcelsmes izejvielu izmantošanai. Aktivitāte norisinājās Horizon Europe starptautiskā sadarbības projekta BioRural (www.biorural.eu) ietvarā un trīs semināru dienās ideju radīšanā piedalījās vairāk nekā 90 dalībnieki.

Projekta LBTU vadītājs, vadošais pētnieks Dr.oec. Aleksejs Nipers atklāj, ka trīs dienās semināru dalībnieki izveidoja inovatīvus risinājumus dažādu bioekonomikas jomu ražošanas procesu pārejai uz aprites principiem. Viņiem bija nepieciešams izmantot ražošanas procesā radušās izejvielas jeb atlikumus kāda jauna produkta radīšanai. Pateicoties semināru dalībniekiem tika izveidoti 11 inovatīvi risinājumi bioloģiskas izcelsmes produktu ieguvei, pārstrādei un izmantošanai.

Paralēli katru dienu semināru dalībnieki balsoja par labākajiem inovatīvākajiem risinājumiem.  Par vienu no tādiem tika atzīta aprites ekonomikas principu ieviešana vistu olu ražošanā. Semināra dalībnieki ierosināja, ka olu čaumalas varētu izmantot farmācijā un kosmētikā.  Savukārt putnu mēslu pārstrādē biogāzē iegūtais šķidrais digestātu varētu izmantot, to granulējot, un pārdot kā dabīgu mēslojumu dārzam un laukiem. Turklāt arī olu iepakojums var tikt atkārtoti pārstrādāts un izmantots.

Vairākas inovatīvas idejas tika radītas, domājot par graudkopībā neizmantotajiem graudu piemaisījumiem un salmiem. No graudu piemaisījumiem pēc to izpētes varētu iegūt audumus vai arī tos izmantot biogāzes stacijā kā izejvielas. Savukārt salmi varētu tikt izmantoti vairākos veidos, sapresējot briketēs kā siltinājumu būvniecībā, dārzkopībā kā norobežojošu, presētas formas materiālu ap stādiem, kas sadaloties kļūtu par mēslojumu, un lopkopībā kā kvalitatīvus pakaišus.

Kā viena no labākajām idejām arī tika atzīta spirulīnu ieguve un izmantošana gaisa attīrīšanas un mitrināšanas sistēmās ēkās. Tā kā aļģes strauji vairojas, tās ir jānovāc un jāizmanto, līdz ar to risinājumi ir vairāki: 1. sliktu gaisu pārvērst labā enerģijā, aļģes izmantojot biogāzes reaktoros enerģijas radīšanai; 2. lielu ēku pašpietiekamas gaisa attīrīšanas aprites cikla izveidošanā; 3. Esošo utilizējamos gaisa filtrus aizstāt ar biomasas (aļģu) filtriem, kas ir videi draudzīgāki.

Semināra dalībnieku idejas rosināja pieredzes stāsti, kuros dalījās:

  • koka atkritumu un atlikumu pārstrādes uzņēmuma “Druplat” projektu vadītājs Dzintars Vītoliņš;
  • ilgtspējīgu augu aizsardzības līdzekli ražojoša uzņēmuma “Augu spēks” dibinātāja un vadītāja Dina Popluga;
  • mikroskopiskas aļģes spirulīna audzēšanas uzņēmuma “SpirulinaNord” līdzdibinātāja un vadītāja Agnese Stunda-Zujeva.

Katru dienu semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar kādu no LBTU zinātniskās izpētes centriem, kuros jau šobrīd ir iespēja veikt pētījumus un sniegt pakalpojumus uzņēmējiem jaunu un inovatīvu ideju meklēšanai kopā ar LBTU zinātniekiem gan produktu, gan tehnoloģisko procesu izstrādei un pilnveidei, gan pakalpojumu sniegšanai. Semināra dalībnieki iepazinās ar LBTU Pārtikas institūta, Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas un Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centra vidi un piedāvājumu.

BioRural projekts ir Eiropas Savienības finansēts projekts, kurā piedalās 18 partneri no 14 Eiropas valstīm. Projekta mērķis ir izveidot sistēmu, kas veicinātu ilgtspējīgu, atjaunojošu, iekļaujošu aprites bioekonomiku visā Eiropā, kā arī atbalstītu inovācijas un jaunus risinājumus lauku apvidos.  BioRural galvenais mērķis ir izveidot Eiropas lauku bioekonomikas tīklu, kura ietvaros sadarbojas ieinteresētās puses, popularizējot lauku teritorijās pieejamos maza mēroga risinājumus bioloģiskas izcelsmes izejvielu izmantošanai, lai palielinātu bioekonomikas jomu pievienoto vērtību. Interesentus aicinām reģistrēties https://biorural.eu/biorural-toolkit/, lai saņemtu jaunāko informāciju par inovatīviem risinājumiem aprites bioekonomikas jomā.

logo

logo

Pievienots 03/04/2024