Pārlekt uz galveno saturu

Maijā LBTU notiek vairākas starptautiskas konferences

Attēla autors: No LLU arhīva

No 8. maija līdz 24. maijam Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) Jelgavā gan klātienē, gan tiešsaistē pulcē Latvijas un ārvalstu zinātniekus, nozaru speciālistus un politikas veidotājus, kuri dalās jaunākajās pētījumu atziņās un diskutē par turpmāk veicamajām aktivitātēm zemes pārvaldībā un mērniecībā, izglītībā, pedagoģijā, lauku attīstībā, sabiedrības un personības attīstībā, ekonomikā un inženierzinātnēs vairāku starptautisko konferenču ietvaros.

Konferenču ciklu 8. maijā atklāj Meža un vides zinātņu fakultātes (MVZF) Zemes pārvaldības un ģeodēzijas institūta pārstāvji, kuri organizē starptautiski zinātnisko  konferenci "Baltic Surveying’24". Konferences mērķis ir dalīties pieredzē un zināšanās par aktuālām zemes pārvaldības, zemes ierīcības, kadastra, zemes izmantošanas, lauku attīstības, ģeodēzijas, kartogrāfijas, tālizpētes, ĢIS tehnoloģiju un citiem jaunumiem, kā arī diskutēt par zemes ierīcības izglītības uzlabošanas iespējām. 

10. maijā tiešsaistes platformā "Zoom" notika starptautiskā zinātniskā konference "Rural Environment. Education. Personality. REEP / Lauku vide. Izglītība. Personība. REEP", ko rīko Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte (IITF). Konferences laikā tiek prezentēti pētījumi par aktualitātēm pedagoģijā un izceltas galvenās izglītības tendences, meklēti risinājumi problēmām skolu, augstskolu un pieaugušo izglītībā, kā arī analizē kompetenču attīstību, dizaina un amatniecības nozari, izglītības ilgtspējīgu attīstību, karjeras un profesionālo izglītību.

Šogad 30. reizi no 15. maija līdz 16. maijam notiks starptautiskā zinātniskā konference "Research for Rural Development / Zinātne lauku attīstībai". Tās tematikas aptver plašu jautājumu loku: biozinātnes - ilgtspējīga un klimata ziņā gudra dabas resursu pētniecība un pārvaldība (ietver lauksaimniecības zinātnes - augkopību, dzīvnieku audzēšanu, veterinārmedicīnu, "droša" pārtiku, mežsaimniecību utt.), inženierzinātnes - tehnoloģijas un inovācijas ilgtspējīgai, klimatneitrālai resursu pārvaldībai (ietver lauksaimniecību, lauku un vides inženieriju, ainavu arhitektūru, ūdenssaimniecību, pārtikas zinātni, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas kokapstrādē utt.), kā arī sociālās zinātnes - pētniecība un pārvalde ilgtspējīgai bioekonomikai un viedai telpiskajai attīstībai (ietver agrāro ekonomiku, reģionālo attīstību, zemes izmantošanas plānošanu, izglītību utt.).

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte (ESAF) konferenci "Economic Science for Rural Develpoment / Ekonomikas zinātne lauku attīstībai" organizē Starptautiskās nedēļas ietvaros un tās norise būs no 16. maija līdz 17. maijam. Konferencē galvenokārt tiek stāstīts par ilgtspējīgu bioekonomiku un bioresursiem, lauku attīstību, aprites ekonomiku, uzņēmējdarbību, klimata pārmaiņām, vides aspektiem, kā arī par jaunām dimensijām sabiedrības attīstībā, ražošanas procesu efektivitāti, uzņēmumu konkurētspēju un citām aktuālam tēmām. Tāpat arī konferences dalībnieki aicināti no 14. maija līdz 17. maijam pievienoties Starptautiskās nedēļas aktivitātēs.

Savukārt konferenču cikls noslēgsies ar Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātes (IITF) starptautiski zinātnisko konferenci "Engineering for Rural Development / Inženierzinātne lauku attīstībai", kas norisināsies no 22. maija līdz 24. maijam. Konferences norises laikā apspriedīs pētījumus par lauksaimniecības tehniku, atjaunojamo un tradicionālo enerģiju, SEG emisijām un atkritumu apsaimniekošanu, agroinženierijas tehnoloģijām un mehānismiem, kontroles sistēmām, materiālzinātni, transportu un loģistiku, degvielu un tehniskiem šķidrumiem, izglītību inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī analizēs citus pētījumus. 

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte ir daudznozaru zinātnes universitāte, kas piedāvā vairāk nekā 50 studiju programmu biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs visos augstākās izglītības līmeņos - bakalaura, maģistra un doktora studiju līmenī. Universitātes darbību augstākajā izglītībā un zinātnē raksturo rūpes par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un sabiedrības attīstību. LBTU zinātnieki īsteno pētījumus un rada inovācijas, lai cilvēks dzīvotu labāk, veselīgāk un ilgāk. Pētījumos iegūtās zināšanas tiek nodotas jaunajiem speciālistiem, kuri izvēlas studijas augstskolā.

Pievienots 09/05/2024