Pārlekt uz galveno saturu

Jelgavā pulcējas ģeodēzijas un zemes pārvaldības nozares pārstāvji no dažādām valstīm

Attēla autors: No LLU arhīva

No 8. maija līdz 10. maijam Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža un vides zinātņu fakultātes (LBTU MVZF) Zemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts organizēja 22. starptautiski zinātnisko konferenci "Baltic Surveying", uzņemot viesus no Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Ukrainas universitātēm, lai informētu par aktualitātēm zemes pārvaldībā un ģeodēzijā.

Konferences mērķis bija dalīties pieredzē un zināšanās par aktuāliem zemes pārvaldības, zemes ierīcības, kadastra, zemes izmantošanas, lauku attīstības, ģeodēzijas, kartogrāfijas, tālizpētas, ĢIS tehnoloģiju jautājumiem, kā arī diskutēt par zemes ierīcības izglītības uzlabošanas iespējām. 

Kā atklāj Zemes pārvaldības un ģeodēzijas institūta profesors un vadošais pētnieks Armands Celms: "Šī konference Jelgavā pirmo reizi norisinājās 2002. gadā gadā, bet šogad jau Jelgavā tikāmies astoto reizi. Konference ar šādu nosaukumu notiek jau kopš 2002. gada (izņemot pandēmijas dēļ 2020. gadā) vienā no Baltijas valstu augstskolām. Jāatzīmē, ka tās pirmsākumi ir daudz senāki, izaugot no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas toreizējo Zemes ierīcības katedru ikgadējiem pieredzes apmaiņas semināriem, kuros vienmēr tika apspriesti aktuālie mācību metodiskie, pētniecības un ražošanas jautājumi specialitātē. Aizvadītajos gados dalībnieku vidū bija arī mācībspēki un zinātnieki no Vācijas, Dānijas, Rumānijas, Slovēnijas, Moldovas, Kazahstānas, Azerbaidžānas un citām valstīm. Lai gan Igaunijas kolēģi no 2018. gada nepiedalās konferences organizēšanā, tagad konferences īstenošanā iesaistījušies kolēģi no Olštinas (Polija)."

Konferences pirmajā dienā dalībnieki iepazīstināja klātesošos ar izmaiņām, kas notikušas pēdējā gadu laikā pārstāvētajās augstskolu studiju programmās, studiju procesā un referātu autori dalījās ar īstenoto pētījumu rezultātiem. Savukārt pēc tam sekoja plenārsēde, kurā piedalījās LBTU un MVZF vadība, bet ziņojumus nolasīja Latvijas vadošo iestāžu, uzņēmumu, asociāciju un ministrijas pārstāvji, kā arī sadarbības pārstāvji no Varmijas - Mazūrijas universitātes Olštinā un Vītauta Magnus universitātes. 

Konferencē tika izceltas tēmas par zemes lietojuma izmaiņām pie Eiropas Savienības ziemeļaustrumu robežas, zemes penetrācijas radara apsekojumiem Kortoves universitātes pilsētiņā,  aerofotogrāfiju izmantošanas kārtību zemes ierīcības dokumentācijas grafiskās daļas izveidē, mežsaimniecības ražošanas zaudējumu noteikšanu un kompensāciju, kas radušies meža zemes iegādes rezultātā Ukrainas karastāvokļa apstākļos, 19. – 21. gs. ainavu modelēšanu un pārmaiņām Lietuvā, Lietuvas Republikas zemes fonda analīzi, vides attiecību veidošanas prioritātēm Ukrainā, 2. kategorijas ģeodēziskā pamata cauruļu zīmju stabilitātes pārbaudi, pļavu un dabisko ganību platību izmaiņām Kauņas un Viļņas apriņķos, zemes gabalu kadastra datu noteikšanas problēmām, apmežošanu Polijā un Lietuvā, lauku ainavas izmaiņu analīzi, kā arī par ciemu plānošana Latvijā un citām aktualitātēm.

Konferences izskaņā dalībnieki devās ekskursijā uz Tukumu, lai tiktos ar Tukuma novada domes vadību un piedalītos seminārā par zemes pārvaldības jautājumiem un problēmām, ģeodēzijas un tālizpētes metožu pielietojuma iespējām ilgtspējīgā zemes izmantošanā.

Kopumā šogad konferencē piedalījās dalībnieki no piecām  valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Ukrainas, turklāt Lietuvu, Poliju un Ukrainu pārstāvēja zinātnieki no vairākām augstskolām: trīs universitātes no Kauņas un Viļņas (Lietuva), piecas universitātes no Olštinas, Krakovas, Ržešovas, Ļubļinas un Vroclavas (Polija) un septiņas universitātes no Kijivas, Harkivas un Ļvivas (Ukraina).

Starptautiski zinātniskā metodiskā konference "Baltic Surveying" šogad notiek jau 22. reizi un tā norisinās ik pēc trīs gadiem kādā no dalībvalstu augstskolām. Šogad to rīkoja LBTU Zemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts sadarbībā ar kolēģiem no Vītauta Magnus universitātes (Lietuva) un Varmijas – Mazūrijas universitātes (Polija). Šī konference ir kā platforma, kur notiek starptautiska viedokļu apmaiņa un ieskicētas procesu turpmākās vadlīnijas, turklāt tai ir izveidojušās savas tradīcijas.

Meža un vides zinātņu fakultātes (MVZF) mērķis ir nodrošināt studējošo zinātnisko, akadēmisko un profesionālo izglītību un veikt zinātniskos pētījumus ar mežzinātni, būvniecības un vides inženierzinātnēm, ainavu arhitektūru un materiālzinātnēm saistītās zinātņu nozarēs. Fakultātē tiek īstenotas 20 studiju programmas trīs studiju līmeņos: pamatstudiju - "Ainavu arhitektūra un plānošana", "Būvniecība", "Būvniecība" (īsā cikla), "Ģeoinformātika un tālizpēte", "Kokapstrāde", "Mežinženieris", "Mežzinātne", "Vide un ūdenssaimniecība" un "Zemes ierīcība un mērniecība", maģistra studiju - "Ainavu arhitektūra un plānošana", "Būvniecība", "Ģeoinformātika un tālizpēte", "Koksnes materiāli un tehnoloģija", "Mežzinātne" un "Vide, ūdens un zemes inženierzinātnes", kā arī doktora studiju - "Ainavu arhitektūra", "Būvzinātne", "Koksnes materiāli un tehnoloģija", "Mežzinātne" un "Vides inženierija". Ar LBTU studiju programmu piedāvājumu var iepazīties, izmantojot šo saiti

Pievienots 13/05/2024