Pārlekt uz galveno saturu

Studenti rada inovatīvas bioresursu un pārtikas sistēmu biznesa idejas NOBALIS projektā

Attēla autors: No LLU arhīva

Palielinoties pārmaiņu riskiem globālā kontekstā, arvien pieaug nepieciešamība pēc inovatīviem risinājumiem dažādās nozarēs. Kā viena no dominējošām ir risinājumu balstīšana inovācijās – tehnoloģiskās, procesuālās un vērtīborientētās. Inovācijas un to veicināšana ir aktuāls jautājums ne tikai uzņēmējdarbības attīstībā, bet arī augstākajā izglītībā un universitāšu vidē. Izglītības un uzņēmējdarbības koncentrēšanās uz inovācijām var radīt jaunus pieejas veidus un risinājumus dažādām problēmsituācijām gan nacionālā, gan globālā mērogā.

Lai analizētas Latvijas, Igaunijas, Norvēģijas un Zviedrijas augstākās izglītības iestāžu inovāciju ekosistēmas, notiek aktīvs darbs projektā NOBALIS (Nordic Baltic Universities boosting entrepreneurial and innovation systems). Šajā projektā ietverti trīs ekosistēmu veidošanās posmi: idejas radīšana un kompetenču attīstība, pētniecība un inovāciju realizēšana, kā arī ideju komercializācija.

Projekta ietvaros viens no darbības virzieniem ir studentu inovatīvu biznesa ideju izstrādes veicināšana. No 2022. gada NOBALIS projektā ir organizētas trīs studentu inovāciju veicinošas aktivitātes, kas katra ietver gan ideju ģenerēšanas hakatonu, gan darbu ar mentoriem idejas analīzei un komercializācijai. Lai noskaidrotu labāko komandu, notiek dalībnieku sacensības Demo dienā, kad inovatīvās biznesa idejas tiek prezentētas starptautiskai žūrijai, pretendējot uz naudas balvām. Trešā un noslēdzošā aktivitāte rezultējās ar Demo dienu 2. maijā, kad savas biznesa idejas atrādīja 11 komandas.

Šajā gadā Demo dienu komandu prezentācijas izcēlās ar izteiktu ideju daudzpusību un dažādību. Studenti prezentēja vairākas tehnoloģisko risinājumu biznesa idejas gan telpaugu kopšanas, gan lauksaimniecības, gan ikdienas patēriņa paradumu procesiem, kā arī vairākus pārtikas produktu inovatīvus risinājumus, galveno uzmanību veltot pārtikas sistēmu ilgtspējai, resursu apritei un vērtību kaskāžu veidošanai starp dažādām nozarēm.

Demo dienā piedalījās biznesa idejas, kas ir atzītas par labākajām pirmajos divos posmos – hakatonā un mentoringa programmā. Idejas vērtēja starptautiska žūrija piecu locekļu sastāvā. Mūsu valsti pārstāvēja Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (LBTU ESAF) pētniece Madara Dobele.  

Sīvā konkurencē 1. vietu ieguva pārtikas ražošanas uzņēmuma "YeastTech" biznesa ideja par alus ražošanā lietotā rauga atkārtotu izmantošanu pārtikas produktu ražošanā, ko pārstāvēja Andrejs Bānis un Olga Latisenko no Latvijas. Piesakot laureātus, žūrijas pārstāvis no Zviedrijas Matss Viktorsons (Mats Wiktorsson) uzsvēra: "Šī komanda izcēlās ar apņēmību un ilgtspējīgu ideju. Alus ir populārs produkts visā pasaulē un jums ir izdevies atrast veidu, kā izmantot alus ražošanas atkritumus, kas viennozīmīgi ir ļoti interesants risinājums. Tā kā tas ietver atkritumu apsaimniekošanu, tad iespējams varēsiet uzsākt savu biznesu bez maksas vai pat saņemt samaksu par atkritumu apsaimniekošanu. Šis ir labs biznesa modelis, jo var izmantot produktus vai atkritumus no vienas nozares un tālāk pārvest tos citos. Jums būs labas nākotnes iespējas! Lai gan šobrīd ir daudz jautājumu, kā, piemēram, kā tas garšos utt., taču tas jums ir darbs uz priekšdienām. Esmu pārliecināts, ka jūs to sasniegsiet. Ļoti laba prezentācija, laba ideja un lieliska komanda. Apsveicu!"

2. vietā ierindojās Klaras Holmenas (Clara Holmén) un Edītes Volfas (Edith Wolff) komanda no Zviedrijas. Viņi prezentēja mīdiju audzēšanas iespējas Zviedrijas piekrastē, nodrošinot gan divas produktu grupas (gliemju un čaulu izmantošanā), gan apsaimniekotās teritorijas bioloģiskās kapacitātes un ilgtspējas uzlabošanu. Žūrijas pārstāvis no Norvēģijas Muris Letiks (Muris Letic) par 2. vietas ieguvējiem teica: "Jums bija laba prezentācija, jūs bijāt pārliecināti par sevi un atbildējāt uz visiem jautājumiem. Jūs bijāt ļoti labi sagatavojušies, esat runājuši ar potenciālajiem partneriem un sapratuši, kas ir iespējams. Mēs redzējām dažus potenciālos problēmjautājumus, kas var apgrūtināt mīdiju fermu izveidi – tie procesa laikā varētu radīt zināmas problēmas. Bet jūs risināt Baltijas jūras ilgtspējas jautājumus, tādējādi arī biznesa modelis šķiet īstenojams ar vairākiem ieņēmumu avotiem."

Savukārt 3. vietā nonāca Nikola Hislopa (Nicole Hyslop) un Sūze van der Zveta (Suze van der Zwet) no Zviedrijas. Laureāti prezentēja uzņēmuma "Lyckan" biznesa ideju, kas saistīta ar urbāno zaļo teritoriju izveidi iekštelpās, lai veicinātu sociālās saskarsmes un labbūtības funkcijas. Žūrijas pārstāve no Igaunija Anne Poder (Anne Põder) par izstrādāto biznesa ideju papildināja: "Tas, kas mums ļoti patika jūsu idejā, bija šis sociālais aspekts, kas ir daļa no jūsu uzņēmējdarbības modeļa. Īpašās stiprās puses ir tirgus iespējas un pirmie klienti. Jūs ļoti labi prezentējāt savu vērtības veidošanu ar problēmas izklāstu kā darbības fonu un reālistisku plānu."

Salīdzinot visu trīs Demo dienu pieredzi, redzams, ka studentu inovatīvās idejas aptver arvien plašāku virzienu loku, spējot radīt ne tikai realizējamu biznesa modeli, bet arī risināt ilgtspējīgas attīstības problemātiku. Fokuss uz bioresursiem un pārtikas sistēmām ir NOBALIS projekta noteiktais virziens.

2021. gadā Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) uzsāka jaunu iniciatīvu "AII iniciatīva: Inovācijas kapacitātes stiprināšana augstākajai izglītībai", kā mērķis ir veicināt inovācijas ekosistēmu un partnerības Eiropā, izceļot zināšanu apguves procesa lomu inovāciju radīšanā. NOBALIS (Nordic Baltic Universities boosting entrepreneurial and innovation systems) projekts ir viens no Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) finansētajiem projektiem, ko realizē partneraugstskolas un institūti Norvēģijā, Zviedrijā, Igaunijā un Latvijā. Latviju projektā pārstāv Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU). 

Vairāk par projektu pieejams: https://nobalis.eu/.

Pievienots 20/05/2024