Pārlekt uz galveno saturu

Lepojamies! Benjamiņa Treija balvu saņem Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes pētniece Aļona Irmeja

Attēla autors: No LLU arhīva

6. jūnijā Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kopsapulces laikā tika pasniegta profesora Benjamiņa Treija balva. To šogad saņēma Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (LBTU ESAF) pasniedzēja un pētniece Aļona Irmeja.

Jaunā ekonomikas zinātņu doktore Aļona Irmeja ir  pētniece, uzņēmēja, grāmatvedības un nodokļu eksperte. Viņas krājumā ir sešas zinātniskās publikācijas, no tām trīs iekļautas Web of Sciences datu bāzē. Aļona pievērsusies nodokļu un grāmatvedības jautājumiem, kas tiek pētīti gan zinātniskajā līmenī, gan praktiskajā līmenī, strādājot par nodokļu konsultantu un grāmatvedi.

Šobrīd paralēli zinātniskajai darbībai un pasniedzējas darbam Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (ESAF) strādā savā grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumā, nodrošinot arī fakultātes studentiem prakses un darba vietas. A. Irmeja ieguvusi Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas Profesionāla grāmatveža sertifikātu, kā arī ir dažādu grāmatvežu žurnālu rakstu autore.

Jāatzīmē, ka aizvadītā gada izskaņā balvas laureāte aizstāvēja promocijas darbu "Pašnodarbinātības sociāli ekonomiskie aspekti / Socio-economic aspects of selfemployment", kā mērķis bija analizēt pašnodarbinātības sociāli ekonomisko vidi ietekmējošos faktorus, lai izstrādātu un izvērtētu scenārijus, kas veicinātu pašnodarbinātības attīstību Latvijā.

Lai sasniegtu promocijas darbā izvirzīto mērķi, A. Irmeja  raksturoja pašnodarbinātību kā uzņēmējdarbības veidu ekonomisko zinātņu teoriju skatījumā, izvērtēja pašnodarbināto personu tiesisko regulējumu, noskaidrojot problemātiskos aspektus, izpētītja pašnodarbinātības attīstības tendences Latvijā un ES dalībvalstīs, analizētja pašnodarbināto personu grāmatvedības un nodokļu uzskaites kārtību un problemātiskos aspektus, noskaidroja pašnodarbinātības sociāli ekonomiskās vides veicinošos un bremzējoššos faktorus, kā arī  izstrādāja scenārijus un priekšlikumus  pašnodarbinātības sociāli ekonomiskās vides pilnveidošanai.

B. Treijs (16.08.1914. - 19.12.2002.) bijis ievērojams ekonomikas profesors un zinātnieks. Pētījis kooperāciju, pašizmaksas, rentabilitātes, lauksaimniecības uzņēmumu darbības optimizācijas un saimnieciskās darbības analīzes jautājumus. Izstrādājis matemātiskās plānošanas metodes.

Šī balva ir atzinība Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) jaunajam zinātņu doktoram par izstrādātu un aizstāvētu promocijas darbu vai būtiskiem zinātniskiem pētījumiem. Tās mecenāts ir Nils Treijs un tā dibināta 2007. gada decembrī, lai godinātu B. Treija mūža devumu Latvijai. 

Pievienots 06/06/2024