Pārlekt uz galveno saturu

Lepojamies! Lāsma Aļeksējeva - "Altum" balvas konkursa laureāte

Attēla autors: No LLU arhīva

6. jūnijā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU) aizvadīta Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) kopsapulce, kuras laikā tika sveikta Attīstības finanšu institūcijas "Altum" konkursa uzvarētāja Lāsmai Aļeksējevai.

Attīstības finanšu institūcijas "Altum" balva jau vairākus gadus tiek pasniegta jaunajiem zinātniekiem par ieguldījumu lauku attīstības zinātniskajos pētījumos un pētījumiem, kas veicina lauku attīstību, to modernizāciju, uzņēmējdarbību, efektīvu finanšu līdzekļu izmantošanu.

Jūnijā "Altum" balva piešķirta vienam izstrādātajam pētījumam – Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) doktora studiju programmas "Agrārā un reģionālā ekonomika" absolventei Lāsmai Aļeksējevai par promocijas darbu "Zaļais publiskais iepirkums kā bioloģiskās pārtikas sistēmas elements Latvijā" (promocijas darba zinātniskā vadītāja: LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, Dr.oec. Modrīte Pelše).

Promocijas darba mērķis ir noteikt bioloģiskās pārtikas sistēmas attīstības priekšnoteikumus, izmantojot zaļo publisko iepirkumu (ZPI) bioloģiskās pārtikas noieta palielināšanai vispārizglītojošajās skolās Latvijā.

Lai sasniegtu darba mērķi, izstrādāti četri darba uzdevumi - izpētīti bioloģiskās pārtikas sistēmas un zaļā publiskā iepirkuma teorētiskie, tiesiskie un ekonomiskie aspekti, analizēta bioloģiskās pārtikas sistēmas attīstība un ZPI līdzšinējā virzība Latvijā, identificēti šķēršļi un pārvaldības instrumenti ZPI pārtikas un ēdināšanas pakalpojumiem Latvijā, kā arī noteikti efektīvākie ZPI pārvaldības instrumenti definētajiem šķēršļiem bioloģiskās pārtikas īpatsvara palielināšanai vispārizglītojošajās skolās Latvijā.

Balva tiek piešķirta divas reizes gadā jaunajam doktoram vai maģistrantam, kura pētījums sekmē uzņēmējdarbības idejas īstenošanu, sniedz ieguldījumu Latvijas lauku attīstības zinātniskajos pētījumos, kas veicina lauku attīstību, to modernizāciju, uzņēmējdarbību laukos, kā arī ir zinātniskās publikācijas vispāratzītos zinātniskos izdevumos (t.sk. indeksētas Scopus un Web of Science datubāzēs).

Logo

 

Pievienots 06/06/2024