Pārlekt uz galveno saturu

Konferencē ziņoja par aktualitātēm ainavu arhitektūrā un plānošanā

Attēla autors: No LLU arhīva

Pavasaris ir atdzimšanas laiks, kas vislabāk raksturo ainavu arhitektūras profesijas pārstāvjus un nozares būtību. Atzīmējot zinātniskā žurnāla "Landscape Architecture and Art" 10 gadu jubileju, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU, iepriekš LLU) Vides un būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras mācībspēki organizēja zinātnisko konferenci "Ainava. Tehnoloģijas. Māksla", kas 21. aprīlī norisinājās LBTU Aulā.

Konference tika atklāta ar LBTU zinātņu prorektores Irinas Arhipovas uzrunu, bet pēc tam sekoja vairākas prezentācijas par aktualitātēm nozarē - Dr. arch. Una Īle "Zinātniskais žurnāls "Landscape Architecture and Art", Dr. arch. Jānis Dripe "Birkerts. Birkerti. Nacionālā bibliotēka", Dr. arch. Aija Ziemeļniece "Latvijas arhitektu projekti Ukrainai", Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš "Expo – 2022. Latvijas paviljons", Dr. arch. Kristīne Vugule "Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras pētījumu tēmas un projekti", Dr. oec. Agita Līviņa "Nacionālās ainavas: kāpēc, kam un kā?".

Savukārt konferences otro daļu ievadīja Mg. geogr. Dace Granta ar tēmu "Latvijas ainavu politika. Soli pa solim", bet turpinājumā - Dr. oec. Ilze Stokmane "Latvijas ainavu raksturojums un dažādība VPP pētījuma ietvaros", Dr. arch. Daiga Skujāne, Dr. arch. Natālija Ņitavska un Mg. arch. Aiga Spāģe "Zaļā infrastruktūra pilsētas un lauku ainavā. Mērķi, pieredze un ieguvumi", Dr. geogr. Pēteris Lakovskis un Mg. vidz. Linda Ieviņa "Latvijas digitālais ainavu atlants", Mg. arch. Jūlija Lūsiņa "Viedās tehnoloģijas dzīvojamās vides kontekstā", PhD. art. Artūrs Lapiņš "Tehnoloģijas arhitektūras mākslas izpētē", Mg. arch. Artūrs Mengots "Digitālās tehnoloģijas ainavu arhitektūrā" un Mg. arch. Ilze Janpavle "Tehnoloģiju izmantošana aktīvās atpūtas zonās". 

Konferences diskusijas daļās ikvienam interesentam bija iespēja uzdot jautājumus par iepriekš minētajām tēmām, kā arī dalīties ar labās prakses piemēriem ainavu arhitektūras nozarē.

Jāatzīmē, ka "Landscape Architecture and Art" zinātniskā žurnāla izdošana notiek LBTU sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Mākslas akadēmiju. Tajā atspoguļota nozīmīga daļa pēdējos gados veikto zinātnisko pētījumu. Rakstu tematika aptver arhitektoniski mākslinieciskās problemātikas, arhitektūras vēstures un kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jautājumus, pilsētvides un lauku kultūrainavas ekoloģiskos un socioloģiskos faktorus, kas saistīti ar mākslas, arhitektūras un ainavas sintēzes meklējumiem humānās vides kvalitātes izveidē. Pateicoties izvērstajai starptautiskajai sadarbībai, tiek sniegts ieskats arī ārvalstu kolēģu, īpaši Baltijas reģiona arhitektūras un mākslas zinātņu pētnieku darba rezultātos.

Pievienots 21/04/2023