Pārlekt uz galveno saturu

LLU saglabā vietu prestižajā THE Emerging Economies reitingā

2021. gada oktobrī publicēts jaunākais Times Higher Education (THE) Pasaules universitāšu reitings 2022, iekļaujot tikai tās valstis, kurās ir attīstības ekonomika. To vidū nosauktas arī Latvijas zinātņu universitātes, tostarp LLU, kas ieņem vietu starp 600 labākajām universitātēm. Starptautiskajā vidē LLU zināma kā Latvia University of Life Sciences and Technologies.

Times Higher Education reitingā tiek vērtētas pētniecībā aktīvas universitātes no visas pasaules, izmantojot vairākus kritērijus piecos darbības virzienos: studijas (studiju vide), zinātne (apjoms, ienākumi, reputācija), citējamība (zinātnes ietekme), starptautiskais profils (mācībspēki, studenti, pētījumi) un ienākumi no nozares (zināšanu pārnese). Ar 13 kritēriju palīdzību tiek mērīti universitāšu sasniegumi un reitingā iekļautas tikai pasaulē labākās universitātes.

Vadošās trīs vietas jaunākajā attīstības ekonomikas valstu reitingā atkārtoti ieņem universitātes no Ķīnas - Peking University, Tsinghua University un Zhejiang University. Taču kopumā reitinga kvalitātes prasībām atbilstošas ir 698 augstākās izglītības un pētniecības iestādes no dažādām attīstības ekonomikas pasaules valstīm, kas ir par 92 augstskolām vairāk nekā aizvadītajā gadā.

LLU ieguvusi vietu grupā 500+ un visaugstākos rādītājus līdzīgi kā iepriekšējā gadā ieguvusi zināšanu pārnesē. Tā kā šogad reitingā iekļauto universitāšu skaits ir būtiski pieaudzis, LLU ir mainījusi reitinga grupu, taču uzlabojusi atsevišķus rādītājus salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Pieaugums vērojams kritērijos “studijas” un “starptautiskais profils”.

LLU iekļūšana Times Higher Education Pasaules universitāšu reitingā norāda uz universitātes starptautisko atpazīstamību un konkurētspēju daudz plašākā mērogā, kas katru gadu turpina būtiski pieaugt. Turklāt universitāte jau atkārtoti trešo gadu saglabā vietu šī paša visu pasaules valstu reitingā, kā arī tematiskajos  inženierzinātņu, dzīvības zinātņu un sociālo zinātņu virzienu reitingos.

Pievienots 26/10/2021