Pārlekt uz galveno saturu

Veterinārmedicīna

Galvenās LBTU un uzņēmēju sadarbības jomas attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas:
  • veterinārmedicīna;
  • biotehnoloģija.
Piedāvātās tēmas Konsultanti E-pasts
Ganāmpulka veselības menedžments Dr.med.vet. Laima Liepa
Embriju transference Dr.med.vet. Ilga Šematoviča
Farmakoloģija un toksikoloģija Dr.med.vet. Līga Kovaļčuka
Alergoloģija Mag.med.vet. Kristīne Drevinska
Zooarheoloģija Dr.med.vet. Arnis Mugurēvičs
Hiropteroloģija Dr.biol. Gunārs Pētersons
Parazitoloģija un entomoloģija Dr.med.vet. Dace Keidāne
Veterinārmedicīnas klīniskās zinātnes Dr.med.vet. Ilmārs Dūrītis
Dzīvnieku infekcijas slimības Dr.med vet. Kaspars Kovaļenko
Labturība un dzīvnieku veselība Dr.med.vet. Iveta Kociņa
Inovatīvo tehnoloģiju izmantošana veterinārmedicīnā Dr.med.vet. Aija Mālniece
Implantoloģija
Vizuālā diagnostika Dr.med.vet. Armands Vekšins
Vetrinārā rehabilitācija
SEG emisiju pētījumi Dr.med.vet. Aija Ilgaža
Eksperimenta dzīvnieku ķirurģija
Barības piedevu pētījumi
Tiesu veterinārmedicīna un veterinārā patoloģija
Fizioloģijas un etoloģijas pētījumi
Zoonozes un pārtikas drošums Dr.med.vet. Margarita Terentjeva
Antimokrobiālā rezistence
Vides higiēnas pētījumi
Bakterioloģija, mikoloģija un virusoloģija
Apioloģija, biškopība un bišu slimības
Epidemioloģijas pētījumi Dr.med vet. Kaspars Kovaļenko
Fizioloģijas un etoloģijas pētījumi Dr.med.vet. Aija Ilgaža