Pārlekt uz galveno saturu

PĀRTIKAS ZINĀTNE

 ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

Studiju līmenis:
Akadēmiskā maģistra studiju programma

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri)

Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija:
Inženierzinātņu maģistra grāds pārtikas un dzērienu tehnoloģijās (Mg.sc.ing.)

Programma akreditēta:
15.12.2028.

Studiju maksa semestrī:
Pilna laika studijās: 1300 eur

Valsts finansētās budžeta vietas:
15

Prakse:
Nav

Lekciju norises vieta:
Jelgava - nedēļas otra puse, vienojoties ar studentu grupu

Pārtikas zinātne

Ilgtspēja, veselība un ērtība ir trīs patērētāju izvēli ietekmējošie faktori. Mainoties uztura tradīcijām un progresējot ražošanas tehnoloģijām, arvien vairāk tiek izmantotas netradicionālas, gadu gaitā piemirstas izejvielas klasisko uzturvielu aizstāšanai un jaunu pārtikas produktu radīšanai pārtikas pietiekamības nodrošināšanai strauji augošajam iedzīvotāju skaitam pasaulē. Proaktīvi uzņēmumi jau tagad gūst nākotnei nepieciešamās zināšanas.

 KO TU IEGŪSI?

Spēsi radoši un patstāvīgi lemt par pārtikas rūpniecības attīstību un konkurētspēju, varēsi veikt kvalificētu darbu pārtikas uzņēmumos, akreditētās laboratorijās, nozares izglītības un zinātniski pētnieciskajās iestādēs, valsts uzraudzības un pārvaldes institūcijās.

 KARJERAS IESPĒJAS?

Akadēmiski izglītoti un kvalificēti pārtikas zinātnes inženierus zinātniskajam, pedagoģiskajam un profesionālajam darbam pārtikas rūpniecībā.

 STUDIJU PLĀNS

Vispārīgie studiju kursi. Sākumā apgūsi zināšanas zinātniskā darba izstrādes pamatprincipos, pētījuma modelēšanā un organizēšanas pamatnosacījumos, iemācīsies veikt iegūto datu matemātisko apstrādi, datu korektu nolasīšanu, attēlošanu un interpretāciju, kā arī iegūsi padziļinātas zināšanas par svarīgākajiem tiesību aktiem, kas regulē pārtikas apriti Latvijā un ES. Gūsi zināšanas par pārtikas produktu mikrostruktūru un struktūrmehāniskajām īpašībām, to izmaiņām tehnoloģiskajos procesos, kā arī uzglabāšanas laikā, praktiski iepazīstoties ar mikrostruktūras, viskozitātes un struktūras īpašību noteikšanas metodēm. Apgūsi dažādu instrumentālo analīžu metožu teorētiskos pamatus un iemācīsies šīs metodes pielietot pārtikas produktu analīzei. Papildu tam iegūsi zināšanas par uzturu un tā nozīmi veselības saglabāšanā, izprotot uzturzinātnes saistību ar pārtikas rūpniecības nozari.

Pārtikas ķīmija. Apgūsi dabas vielu ķīmiju un pārtikas bioķīmiju, gūsi zināšanas par pārtikas aromātiem pārtikas produktos, par to veidošanos un identificēšanas iespējām, kas ir svarīgi tālāko zinātniski pētniecisko darbu veikšanā.

Produktu izstrāde. Gūsi zināšanas jaunās pārtikas un kosmētikas jomā, kā arī par biotehnoloģijas un pārtikas piedevu pielietojumu jaunu produktu izstrādē. Tālāko studiju kursu apguves laikā gūsi pamatzināšanas par pārtikas mārketinga teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, kā arī iegūsi padziļinātas zināšanas pārtikas uzņēmējdarbības ekonomikā, organizēšanā un pārtikas ražošanu ietekmējošā normatīvajā regulējumā. Pielietojot iegūtās zināšanas par pārtikas dizaina elementiem un metodoloģiju, iemācīsies ģenerēt idejas atbilstoši jaunākajām zinātniskajām atziņām un tendencēm pārtikas nozarē, plānot tehnoloģiskos risinājumus un kvalitātes pārbaudes produktu prototipiem, izmantojot patērētāju testus.

Šajā studiju gadā gūsi zināšanas par integrētām un specifiskām kvalitātes sistēmām pārtikas uzņēmumā. Iemācīsies veikt darba vides risku identifikāciju pārtikas pārstrādes uzņēmumā, izmantojot OHSAS standarta prasības. Papildu tam apgūsi FMEA kvalitātes vadības instrumentus un kvalitātes izmaksu analīzes metodoloģiju, iegūsi zināšanas par TACCP un VACCP principu pielietojumu iespējamo draudu novērtējumā pārtikas ražošanas uzņēmumā. Iemācīsies novērtēt pārtikas produktu mikrobiālo un toksisko piesārņojumu un atrast iespējas, kā tās novērst. Apgūsi alternatīvo metožu pamatprincipus un lietošanas iespējas pārtikas nekaitīguma nodrošināšanai.

Papildu tam iegūsi zināšanas par pārtikā esošajiem alergēniem, to iedalījumu un raksturojumu, tehnoloģiskajiem risinājumiem produktu ražošanā. Iegūsi zināšanas par pārtikas produktu iepakošanu kā ražošanas procesa sastāvdaļu – iepakošanas materiāliem un tehnoloģijām, par izlietotā iepakojuma pārstrādi.

Apgūsi zināšanas par dažādu faktoru ietekmi uz pārtikas produktu bojāšanos procesiem, derīguma termiņa noteikšanu, kā arī to aprēķinu un prognozi.

Studiju noslēgums ir veltīts maģistra darba izstrādei, kurā veiksi vispusīgu zinātniskās literatūras apkopojumu un nepieciešamos eksperimentālos pētījumus zinātniski pētnieciskajās vai pārtikas ražošanas uzņēmumu sertificētās laboratorijās.

 

VISI STUDIJU KURSI

 VIRTUĀLĀ TŪRE AR EMĪLU BALCERI

 IESKATS NOZARĒ UN FAKULTĀTĒ

 

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS

  • bakalaura grāds vai pirmā cikla (otrā līmeņa) profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) pārtikas kvalitātē un inovācijās, pārtikas produktu tehnoloģijā, ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbībā, dabaszinātnēs.

    LBTU pamatstudiju programmu "Pārtikas kvalitāte un inovācijas" un "Pārtikas produktu tehnoloģija" absolventi konkursā saņem 1 papildu balli.

IESPĒJA TURPINĀT BEZ PAPILDUS PRASĪBĀM

Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbībaLauksaimniecībaPārtikas kvalitāte un inovācijasPārtikas produktu tehnoloģija.

 KONTAKTINFORMĀCIJA

Programmas direktore
Profesore, Dr.sc.ing. Tatjana Ķince
Pārtikas institūts
E-pasts: tatjana.kince@lbtu.lv

Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāte
Jelgava, Rīgas iela 22A, LV-3004
Tālrunis: 63021075
E-pasts: lptfdek@lbtu.lv

Pievienots 11/01/2021